Aanmelden / Activiteiten

Inclusief in 2021

Senioren beweegcoach

Alice Vink is senioren beweegcoach. In haar verbindende rol werkt ze samen met vele organisaties die betrokken zijn bij senioren in Harderwijk en Hierden.

Belangrijksteactiviteiten die zijn opgepakt samen met Zorgdat zijn er 11 beweeglessen gegeven ter promotie van de beweeg ID box. Er zijn diverse contacten gelegd met sportaanbieders voor aanbod in de wijkcentra. We hebben 6 lessen 'Samen in Beweging' in Drielanden gegeven. En tot slot het begeleiden van vrijwilligers van Zorgdat die zelf aan de slag kunnen met de BeweegID box.

In samenwerking met de Fysiotherapiepraktijken zijn er 4 doorverwijzingen van fysiotherapeut naar Senioren Beweegcoach en andersom.  en 4 patiënten begeleid naar passend sportaanbod.

In samenwerking met Het Onderonsje zijn er diverse beweeglessen met de beweegID box gegeven. Is er gewandeld met bewoners en groep 8 van CBS de Parel. En is er ondersteund bij het zelfstandig aan kunnen bieden van koersbal.

In samenwerking met Het Gouden Hart is er structureel beweegaanbod opgezet en ondersteund bij de burendag met beweegactiviteiten. 

De Senioren Beweegcoach laat fysiotherapeuten die willen inzetten op valpreventie aansluiten bij activiteiten die door haar georganiseerd worden. Bij de activiteiten bieden ze balans oefeningen aan om zo valpreventie onder de aandacht te brengen van deelnemende senioren. Tot slot is de Senioren Beweegcoach aangesloten bij de fietsdag waaraan 18 senioren hebben deelgenomen.

Beweegaanbod in kaart

Om het aanbod voor senioren goed in kaart te brengen is er op de website van GA! en op een flyer een overzicht gemaakt van alle sportaanbieders die een geschikt aanbod hebben voor senioren. De Senioren Beweegcoach biedt zelf geen vaste sportactiviteiten aan, maar gaat vooral in gesprek met senioren om zo te horen waar de behoefte ligt en te kijken of die zijn in te passen in het bestaande aanbod. 

Senioren beweegcarrousel

In 2021 is twee keer een beweegcarrousel georganiseerd van ieder 6 weken. De beweegcarrousel heeft als doel om senioren te laten ervaren welke sportmogelijkheden er voor ze zijn. Ze beleven hoe leuk het is om samen te sporten en komen met elkaar in contact. 

"De beweegcarrousel is voor mij een succes. Lekker bewegen en gezelligheid. Nieuwe sportieve ervaringen en lid geworden van Athlos” - deelnemer van de seniorenbeweegcarrousel

Signalering en doorverwijzing

Door de goede relatie en verbinding tussen de Senioren Beweegcoach en de zorgpartijen worden kwetsbare senioren regelmatig doorverwezen naar elkaar. Enerzijds vanuit zorg richting de Senioren Beweegcoach, maar het gebeurde ook andersom. De Senioren Beweegcoach kent de partijen in de zorg en weet de mensen op de juiste plek te krijgen.  Doorverwijzingen vanuit zorg naar Senioren beweegcoach: 3 senioren op fysiek gebied, 3 senioren op sociaal gebied, 3 senioren op cognitief gebied en 1 senior op psychisch gebied

Senioren beweegmaatje

Ook is in 2021 het senioren beweegmaatje opgestart met als doel om kwetsbare senioren te laten wandelen met een maatje (een vrijwilliger). Hierbij zijn er 9 senioren in beweging gekomen d.m.v. een maatje. De senioren worden vanuit verschillende hoeken doorverwezen. 1 senior vanuit de huisarts, 4 senioren vanuit de ouderenadviseur van Zorgdat en 1 senior vanuit de casemanager dementie. De senioren zijn erg blij met hun beweegmaatje. Tenminste 5 geven aan dat ze merken dat hun loopafstand is toegenomen.

“Door te wandelen met mijn beweegmaatje heb ik gemerkt dat het wandelen nog best wel goed gaat en nu loop ik meerdere keren met een vriendin en heb ik het beweegmaatje niet meer nodig.” - deelnemer van de senioren beweegmaatjes

 

 

Inclusief coach

Ook in Harderwijk zijn er nog veel (jong) volwassenen met een (meervoudige) beperking die de weg naar een vereniging niet zelf kunnen vinden. Hiervoor is maatwerk nodig. GA! Harderwijk ziet dat het belangrijk is om deze doelgroep op te zoeken in hun eigen woon/leefomgeving om zo een relatie op te bouwen en te kijken waar een deelnemer op zijn plek is. 

Met de komst van Monique Mennen als Inclusief coach is hier in september 2021 een start gemaakt. Het doel is om iedereen mee te laten doen in de samenleving, dus ook binnen het sporten en bewegen. In 2021 zijn de volgende initiatieven vanuit, of samen met, de inclusief coach ontstaan:

 • De kartrekkersrol van de werkgroep “Inclusief sporten en bewegen” i.s.m. de gemeente.
 • Het opzetten van de Uniek Sporten uitleen in Harderwijk. 
 • Ondersteuning bij het opzetten van G-Tennis bij TV Frankrijk.
 • Met de Sportmobiel sportieve activiteiten aanbieden bij woon/zorg locaties.
 • Met speciale doelgroepen deelnemen aan het schoolschaatsen.
 • Procesbegeleiding van het integreren van de Bechterew volleybalgroep bij VVH. 
 • Aanwezig bij het Twinkelfeest, muzikale activiteiten voor jeugd.
 • Ondersteuning en voorbereiding bij de sportdagen van Careander en Mijnschool
 • Voorbereiding en uitvoering van regenboog activiteiten. 

AZC coach

In september 2021 zijn twee GA! coaches gestart op het AZC in Harderwijk. De meeste bewoners hebben weinig om handen en geen structuur in hun leven. Bewoners hebben stress vanwege de verblijfsprocedure, de situatie die ze hebben achtergelaten en de traumatische ervaringen. Sport kan helpen deze negatieve gedachten opzij te zetten.

 • Iedere maandag zijn de GA! coaches op het basketbalveld van het AZC te vinden.
 • Op donderdag wordt er gevoetbald op het kunstgrasveld aan de Graaf Ottolaan. 

Verbinden en vertrouwen

Naast bewegen is ook het in contact laten komen met de omgeving van het AZC en de Harderwijkse samenleving een doel. Hierbij is vertrouwen van de deelnemers in GA! belangrijk, daar is de eerste maanden hard aan gewerkt. 

Nederlands Kampioenschap voetbal voor AZC’s

In november werd er meegedaan aan het NK voor AZC’s. Het bleek voor de deelnemers een prachtig doel. De voorronde wist het team door te komen. Aan de grote finale deden 8 AZC’s mee. 

Feiten en cijfers

 • In 2022 zijn er 30 activiteiten aangeboden voor bewoners op het AZC.
 • In 2021 is er drie keer meegedaan bij een evenement in Harderwijk.
 • Er doen gemiddeld 20 bewoners mee per activiteit.
 • Er hebben 9 bewoners meegedaan bij Harderwijk op IJs. 
 • Er hebben 18 bewoners meegedaan met het NK Voetbal voor AZC’s. 

"Samen bewegen met de bewoners van het AZC is prachtig werk. Sommige bewoners zijn bij binnenkomst niet meteen in staat zijn om mee te doen in de samenleving. Door middel van bewegen werken we aan zelfvertrouwen, levenslust en energie. Dit doen we op het AZC, maar ook in de wijk!” - Kees Grovenstein

 

 

GA! Harderwijk is een initiatief van