Aanmelden / Activiteiten

Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs

Cultuurkust verzorgt voor de gemeente Harderwijk de cultuureducatie op basisscholen in Harderwijk. Wist je dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kunst en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van een kind? Niet voor niets hoor je de leus: “Muziek maakt slim”.

Door kinderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur werken zij aan hun 21st century skills. Dit zijn vaardigheden die later heel goed in de maatschappij van pas komen, zoals het samenwerken, creatief denkvermogen, oplossend vermogen en analyserend vermogen.

Er zijn vier cultuur educatieve scenario’s:
- Proeven
- Kennismaken
- Verdiepen
- Specialiseren

Elk van deze scenario’s heeft zijn eigen intensiteit met daaronder de eigen programmalijnen.

Zo organiseert Cultuurkust bij het scenario proeven een culturele kick-off. Dit is een dag waarop 1500 kinderen proeven aan cultuur. De bovenbouw neemt deel aan een korte workshop waarin de verschillende disciplines aan bod komen, zoals beelden, muziek, drama, dans, literair, nieuwe media en erfgoed. Voor de onderbouw programmeren we een voorstelling in een theaterzaal.

In het scenario kennismaken organiseert Cultuurkust het kunstmenu. Dit is een menu waarin alle cultuurdisciplines voorbij komen. Ons streven is om elke leerling in Harderwijk in zijn of haar schoolcarrière minimaal één keer met alle disciplines in aanraking te laten komen. Het kunstmenu bestaat uit kennismakingsaanbod waarbij leerlingen vaak een voorstelling bezoeken, meedoen aan een workhops door een echte kunstenaar of ze in de klas o.l.v. de leerkracht aan de slag gaan met een lespakket. Alle kinderen op de basisscholen in Harderwijk (bijna 5000) doen hier jaarlijks aan mee.

Met het scenario verdiepen sluiten wij aan bij het landelijke 'Cultuureducatie met Kwaliteit' traject. Dit is een scenario, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. Naast dat er kwalitatief goede lessen worden gegeven door de kunstvakdocent, coacht deze ook de leerkracht. Want wanneer je klas enthousiast is geworden van alle kunst en cultuur, dan wil je als leerkracht ook de vaardigheden hebben om een goede muziek-, dans-, beeldende of dramales te geven. Dit traject duurt tien weken en is daarmee intenser dan de voorgaande trajecten.

In het scenario specialiseren is er de keuze uit “De week van…” en het leerorkest. In “De week van…” wordt er in één week door alle groepen intensief gewerkt aan bijvoorbeeld de theatervoorstelling De kleine prins met afsluitend een openbare voorstelling voor publiek.

Het leerorkest is er in verschillende smaken. Zo is er een blaas, pop en symfonisch leerorkest voor de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. In tien weken wordt er een programma ingestudeerd op echte instrumenten, waarna er een concert wordt gegeven in het theater. Het is een intensief programma, maar… oefening baart kunst! Het plezier en de energie die er vanaf spat is onbetaalbaar!

 

GA! Harderwijk is een initiatief van