Aanmelden / Activiteiten

Seniorensport

Een actieve leefstijl is belangrijk voor het behouden van een goede gezondheid, zelfredzaamheid en het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden en taken. Maar actief zijn zorgt er ook voor dat je onder de mensen bent en betrokken blijft bij de maatschappij.

In samenwerking met verschillende partijen rondom de senioren inwoners zijn diverse Harderwijkse beweegaanbieders inmiddels ‘seniorproof’. De voetbalvereniging heeft wandelvoetbal, er is een aangepaste versie van hockey bij de hockeyclub . Maar je kan als senior ook samen met kinderen breien of bingo spelen tijdens de naschoolse opvang in het wijkcentrum.

De Beweegcoach senioren 

De buurtsportcoach senioren stimuleert en motiveert senioren te bewegen. Dit kan door het verwijzen naar een vereniging of club, maar heb je zelf een goed idee, dan kan de buurtsportcoach senioren hier ook bij ondersteunen. Ook is er een overzicht beschikbaar van beweegactiviteiten voor senioren; de Beweegwijzer. 

De senioren beweegcoach in Harderwijk is Janneke Nieuwenhuizen

Welke taken voert de Senioren Beweegcoach uit? De Senioren beweegcoach: 

- Zet zich in om alle zelfstandige senioren te stimuleren actief te worden of actief te blijven

- Heeft aandacht voor leefstijl; gezonde voeding, stoppen met roken en alcoholgebruik. 

- Maakt al het senioren beweeg- en activiteiten aanbod in Harderwijk inzichtelijk door de senioren beweegwijzer. In de beweegwijzer staan alle verenigingen in Harderwijk en Hierden waar je als senior welkom bent. 

- Ondersteunt sportaanbieders om sportaanbod voor senioren te ontwikkelen. 

- Organiseert activiteiten die aansluiten bij wens en behoefte van de senioren. 

- Wil de spil zijn tussen de partijen die met ouderen te maken hebben. Hierdoor wordt het eenvoudig om verbindingen te leggen tussen de vele partijen die betrokken zijn bij senioren. Partijen zoals Zorgdat, de senioren beweegraad, de wijkmanager van huisartsen zorggroep, praktijkondersteuners, fysiotherapie, sportverenigingen, zorgorganisaties, wijkverenigingen enzovoorts. Want door samenwerking en verbinding kunnen we meer bereiken en verschil maken!

Interessante projecten van beweegcoach senioren

GA! thuis in bewegen 

GA! thuis in beweging op tournee

Senioren beweegwijzer

In de senioren beweegwijzer staan alle verenigingen in Harderwijk en Hierden waar u als senior welkom bent. Sommige activiteiten zijn speciaal voor senioren, bij andere doet u mee tussen andere leeftijden en worden de lessen aangepast naar wat u kunt. Wij hebben geprobeerd de informatie zo actueel mogelijk te houden. We raden u alsnog aan eerst contact op te nemen met de beweegaanbieder voordat u besluit aan een activiteit deel te nemen.

Senioren & kinderen

GA! verbindt het geheel van bewegen en cultuur in Harderwijk. Het maakt het eenvoudig om verbindingen te leggen tussen de vele partijen die betrokken zijn bij senioren (denk aan Zorgdat, sportverenigingen, zorgorganisaties, huisartsen, wijkverenigingen, enzovoorts) en daardoor bereiken we natuurlijk meer! 

Senioren, bewegen en cultuur is nu een eenvoudige stap, maar denk bijvoorbeeld ook aan senioren en kinderen. Doordat er ook veel buurtsportcoaches met jeugd werken zijn daar ook gemakkelijk bruggen tussen te slaan. Er zijn bijvoorbeeld geregeld naschoolse activiteiten voor kinderen in diverse wijkhuizen waar senioren samen met kinderen gaan breien, bingo spelen of andere activiteiten doen. Gezellig, actief en leerzaam!

GA!Harderwijk is een initiatief van