Aanmelden / Activiteiten

Sportparkmanager & Beweegmakelaar

Sportparkmanager Parkweg

De sportverenigingen op sportpark Parkweg, Hockeyclub MHC De Mezen, Jeu de Boules vereniging “Harderwieker Bieleggers” en VVH Beach werken samen aan een open sportpark.

Om de verenigingen daarbij te helpen is Sportparkmanager, Monique Mennen in dienst. Monique neemt niet de plaats van de vrijwilliger(s) in, maar zorgt er voor dat er meer “reuring” op het sportpark is, op momenten dat het sportpark niet gebruikt wordt. Hiervoor moeten we weten wat andere organisaties willen, dit wordt uitgezocht. Zo kan er een passend beweegaanbod komen worden voor de verschillende doelgroepen.

De sportparkmanager legt verbindingen met maatschappelijke organisaties, zoals het onderwijs, welzijn en de zorg, om meer activiteiten op het park te organiseren. Sport kan ingezet worden om activiteiten te organiseren voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen, senioren, mensen met een beperking of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daardoor kan het sportpark ook gedurende de dag beter benut worden.

Monique is 24 uur per week actief op het sportpark en daarmee ook het aanspreekpunt voor de aanwezige sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Samen met de Gemeente Harderwijk, GA! Harderwijk en de verenigingen wordt er een jaarplan opgesteld voor het open sportpark!

Beweegmakelaar Hierden

De beweegmakelaar is verantwoordelijk voor het duurzaam versterken van de maatschappelijke functie van HierdenVitaal. Binnen HierdenVitaal zijn de volgende verenigingen en organisaties actief: Voetbalvereniging Hierden, HSC gym- en turnvereniging,  Tennisvereniging De Rumels, Sportcafé De Rumels, Sportschool Hierden, Stichting Sportzaal Hierden en Therapeutisch Centrum De Berekuyl. De missie van HierdenVitaal is om "Samen meer vitaliteit en activiteit creëren bij iedereen die hier ook maar enigszins voor open staat."

Om Hierden Vitaal te ondersteunen is Monique Zuijdwijk in dienst. Zij brengt als beweegmakelaar partijen bij elkaar, ontwikkelt activiteiten en denkt mee met (maatschappelijke) partijen om tot juiste sport- en beweegmogelijkheden te komen. Daarnaast is zij het gezicht en aanspreekpunt voor de vele stakeholders, zoals gebruikers, samenwerkingspartners, omwonenden, gemeente, bedrijven, welzijns- en onderwijsinstellingen en coördineert zij de inzet van de accommodaties voor de betreffende partijen. Haar werkgebied is Hierden en omstreken en wijk Frankrijk.

Samenwerking geeft een sportclub vleugels

3 drijvende krachten achter Gelderse projecten vertellen enthousiast wat het hun sportorganisaties en hun omgeving heeft opgeleverd. Bekijk het onderstaande YouTube filmpje. 

Meer weten over ons werk voor Sportparkmanager & Beweegmakelaar?

GA! Harderwijk is een initiatief van