Aanmelden / Activiteiten

Brede scholen

Er op uit tijdens de lockdown?

Beperkingen, regels en maatregelen, ook wij hadden er mee te maken. Van januari t/m juli 2021 was er wekelijks afstemming tussen de scholen en de brede school coördinatoren nodig om te kijken wat er wel kon:

Blok 3 (jan/feb)
Buiten speel activiteiten aangeboden met vrije inloop. In de wijken en op de pleinen van de scholen. Ondanks de kou stonden er elke week weer vele kinderen te trappelen om mee te doen.

Blok 4 (maart/april)
Wederom een alternatief programma in de buitenlucht. Dit keer wel met een opgezet activiteitenaanbod waarbij we gelet hebben op voldoende spreiding en kleine groepjes.

Blok 5 (mei/juni)
Activiteiten met partners konden weer opgepakt worden zoals cultuur. Activiteiten mochten weer in grote ruimtes zoals gymzalen. Het 5e blok is in gezamenlijkheid van alle brede scholen aangeboden, overal hetzelfde programma.

Blok 1 (sept/okt)
Alle drie de brede scholen konden na de zomervakantie weer als vanouds een prachtig programma opzetten. Samenwerking met cultuur, professionals zoals b.v. Mad Sience en partners uit de wijk, stonden weer op het programma.

Blok 2 (nov/dec) 
Dit blok stond vast en was klaar om van start te gaan. Maar helaas, door de vele klassen die in quarantaine moesten, heeft GA! in overleg met de schooldirecteuren, het programma moeten stoppen. In Stadsweiden was dat al na 1 week, in de wijken Drielanden en Stadsweiden na 3 weken.

Hoewel er altijd naar mogelijkheden werd gekeken om in contact te blijven met de kinderen in de wijk en de scholen, waren het toch lastige blokken. Met name het vroegtijdig stoppen met blok 2 was een teleurstelling. In deze tijd heeft GA! wel kunnen helpen met de noodopvang, waar we wekelijks 11 klassen ondersteunden.

Samenwerking in de wijk

Alle brede school coördinatoren zijn proactief als het gaat om samenwerkingen in de wijk. GA! is constant opzoek naar duurzame samenwerkingen en fungeert vaak als sleutelfiguur in de wijk.

  • Binnen het brede schoolprogramma is er veel aandacht voor culturele activiteiten zoals beeldende vorming, theater en muziek. Een mooi voorbeeld hiervan is het project ‘Muziek in de Wijk’. 
  • Ook is er een prettige samenwerking geweest met Cultuurkust, zij hebben er samen met ons voor gezorgd dat er volop professioneel cultureel aanbod was in de wijken. Kinderen werkten aan een voorstelling of optreden voor ouders, verzorgers en belangstellenden uit de wijk. Rondom de lockdowns is dit digitaal gegaan.
  • Het beweegaanbod wordt per voorkeur georganiseerd samen met lokale (sport)aanbieders. Denk hierbij aan een sportvereniging, yogaschool en fysiotherapeut.
  • In elke brede school is een beweegteam actief bestaande uit derde- en vierdejaars studenten Landstede Sport & Bewegen. Zij zetten zich in om te ondersteunen bij de lessen bewegingsonderwijs én het naschools activiteitenaanbod in de brede school. 

1. Drielanden

De inmiddels befaamde gezamenlijke sportdag die plaats vindt in Drielanden was in 2021 niet mogelijk. Het mengen van klassen en groepen was niet gewenst en daarom werd er gekozen om 4 aparte sportdagen te organiseren voor de groepen 5 t/m 8. Verspringen, kogelstoten, hardlopen maar ook frisbee, estafette en knotsbal kwamen aan bod. Dankzij de goede samenwerking met de scholen, de ouderraad, de verenigingen en Landstede Sport en Bewegen was dit een sportief hoogtepunt voor de scholen uit Drielanden.

2. Stadsdennen

In Stadsdennen waren de open activiteiten die in blok 3 werden georganiseerd een regelrechte hit. Omdat in de periode januari/februari alleen buiten gesport kon worden was er enorm veel animo. 5 dagen per week werden de activiteiten in de wijk georganiseerd met dagelijks zo’n 25 tot 30 deelnemers. Een teken dat er behoorlijk behoefte was aan laagdrempelige en veilige activiteiten.

3. Stadsweiden

In Stadsweiden heeft de brede school gezorgdvoor  een breder overleg met alle scholen uit de wijk, ook de scholen die geen onderdeel zijn van de Brede School. Op dit moment zorgen de scholen zelf voor een structureel overleg en worden daar, naast onderwerpen van de brede school, ook andere wijk overkoepelende zaken besproken.

 

GA! Harderwijk is een initiatief van