Aanmelden / Activiteiten

Privacy

Privacy GA! Harderwijk

We zijn een collectief. Een platform dat partijen verbindt om Harderwijk in beweging te krijgen. GA! Harderwijk is echter zelf geen juridische organisatie die kan worden aangesproken op rechten en plichten en zij heeft daarom ook geen eigen privacyverklaring. 

Deze website wordt beheerd door de gemeente Harderwijk en daarom is de privacyverklaring van de gemeente Harderwijk van toepassing voor het geautomatiseerd verzamelen en doorgeven van uw persoonsgegevens via deze site aan de organiserende partijen.

Uw persoonsgegevens worden verder verwerkt (gebruikt) door de deelnemende organisaties in het Platform van Ga! Harderwijk! In die gevallen zijn de privacyverklaringen van de organiserende partijen van toepassing.

Indien u met betrekking tot deze website vragen of opmerkingen over uw privacy heeft, dan kunt u een mail zenden aan de contactpersoon voor deze site: Kasper Doesborgh, info@gaharderwijk.nl 

GA! Harderwijk is een initiatief van