Aanmelden / Activiteiten

Dit is GA!

In 2021 werkten we samen aan alle doelstellingen samen met:

Monitoringssysteem

Het Buurtsportcoach Kompas is geïmplementeerd en daarmee een belangrijk onderdeel van het monitoringssysteem.

Samenwerkingen

Er is een visie op samenwerkingen geschreven wat de basis vormt voor de samenwerking met o.a. het bedrijfsleven van Harderwijk.

VOG

Alle coaches van GA! hebben al een VOG, maar in 2021 is dat ook ingericht voor alle stagiaires en vrijwilligers die bij GA! Harderwijk actief zijn.

Wat ons aanbod was

Om inwoners te inspireren om mee te doen, moet er natuurlijk wel voldoende aanbod zijn. GA! organiseerde daarom tal van activiteiten om zo inwoners kennis te laten maken met nieuwe activiteiten.

  • 214 activiteiten
  • 4223 deelnemers aan activiteiten

Met wie we samenwerkten

Samenwerken zit ons in het bloed. En dat GA! midden in de maatschappij staat en samenwerkt met tal van (lokale) organisaties is iets waar we trots op zijn.

  • 97 samenwerkingspartijen
  • 19 contractspartijen

“GA! Harderwijk is voor ons het platform om verbinding te houden met de Sport & beweegwereld van Harderwijk“ – Andries de Jong (oud directeur Cultuurkust)

Hoe we werden gevonden

De website van GA! Harderwijk, is dé vindplaats voor inwoners op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. In 2021 is o.a. de verenigingspagina A t/m Z beter ingericht. Inwoners, jong en oud, kunnen zo nog gemakkelijker de sport- of cultuuraanbieder vinden die bij hun past. Zichtbaarheid vinden we belangrijk. Fysiek én online. Via diverse
kanalen proberen we de inwoners zo goed mogelijk te bereiken. Een blauwe jas fietsend door Harderwijk, flyers en posters op de scholen, een advertentie in een seniorenmagazine, strakke socials, aanwezigheid op een sportplatform, ga zo maar door.

Voor een meer inclusieve samenleving

GA! Harderwijk is er voor alle inwoners. Sterk én kwetsbaar. Om de kwetsbare doelgroepen beter te kunnen bereiken zijn we in 2021 gestart met de inclusief coach en 2 AZC coaches. Maar ook onze Senioren Beweegcoach heeft veel aandacht voor kwetsbare ouderen en natuurlijk hebben onze samenwerkingscoaches van Veld 42, Zorgdat en Educare weer tal van activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep.

Bewustwording

GA! werkt continu aan die bewustwording voor een gezonde leefstijl. Dat doen we in ons reguliere werk tijdens de gymlessen, tijdens de activiteiten of wanneer we in samenwerking nieuwe projecten ontwerpen. Telkens geven we het belang van een gezonde leefstijl weer aan. In sommige gevallen werken we specifiek aan die bewustwording, zoals bijvoorbeeld tijdens de JOGG-campagne #7dagenwaterchallenge waar in 2021 meer dan 2300 deelnemers voor waren. Maar ook de aanwezigheid van een GA! coach of stagiaire zorgt al voor Gedragsverandering op het gebied van gezonde leefstijl. Dat sterkt ons om werk te maken van ons motto ‘Meer blauw op straat’.

“wie zo’n blauw jasje ziet, zet gelijk zijn glaasje fris onder de tafel” - ouder van een deelnemer aan een brede school activiteit

Corona

Ook 2021 was een jaar waarin Corona ervoor zorgde dat een heel aantal activiteiten niet, of op een andere manier, door konden gaan. De GA!coaches hebben binnen de eigen werkzaamheden gezocht naar de zaken die nog wel konden. Dat resulteerde in een nieuw divers aanbod, maar ook in hulp aan andere organisaties die extra handen konden gebruiken.Vanwege de gemeentelijke Coronamiddelen en NPO-gelden kon GA! snel inspringen op de behoefte van de maatschappij. We konden aan de slag met activiteiten voor Jongeren, een onderzoek naar Gamefication doen en de functie van Jongeren Sportcoach versneld inzetten.

GA! Harderwijk is een initiatief van