Aanmelden / Activiteiten

GA! verder

GA! Caching

Hoe kan je nou als GA! zijnde nog toffe activiteiten organiseren tijdens een lockdown? GA! zou GA! niet zijn als we ook daar weer een creatieve oplossing voor verzinnen: GA!-caching.

GA! Caching is een avontuurlijke zoektocht, waarmee je aan de hand van je telefoon (met GPS-functie) op zoek gaat naar zogenoemde ‘caches’.Het is een buitenspel waarmee inwoners actief naar buiten moeten, dat op elk moment van de dag te doen is, zonder groepsvorming en begeleiding van een GA! coach.

En het sloeg aan! Veel mensen hebben gebuik gemaakt van de landkaart en deze heeft inmiddels meer dan 21.000 kliks. 

En ook deze doorontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven. GA!-caching is regionaal opgepakt door JOGG Noord-Veluwe en met hulp van het landelijke JOGG bureau voor het uitbreiden, heet het nu ‘JOGG-caching’. Vanaf december 2021 zijn in de gemeenten Ermelo, Putten, Hattem, Elburg, Nunspeet en Oldebroek nu ook caches te vinden. Een Harderwijks initiatief dus, dat nu in de hele regio draait, en daar zijn we trots op!

Gamification

In het najaar van 2021 heeft GA! Harderwijk een onderzoek laten uitvoeren met betrekking tot het thema Esports, Gaming en Gamification (EGG). Het doel van dit onderzoek was enerzijds om het thema te duiden voor de GA! coaches, anderzijds om inzichtelijk te maken op welke wijze dit kan bijdragen aan de maatschappelijke opdracht van GA!

De diverse praktijkvoorbeelden tonen aan dat EGG breed inzetbaar is in het werkveld van GA! Harderwijk. EGG heeft bewezen dat het zelfs de meest inactieve inwoners in beweging kan krijgen en biedt daardoor kansen om moeilijk bereikbare (groepen) inwoners meer benaderbaar te maken. Daarnaast is EGG toepasbaar in de verschillende programma’s van GA! 

Het onderzoeks- en adviesrapport laat zien dat er ruimte is om bewust te kiezen voor het inzetten van EGG. De precieze wijze van implementeren was eind 2021 nog niet bekend. In 2022 worden intern afspraken gemaakt over de implementatie en borging van dit thema in het werkveld

Jongeren

In 2021 kwam er een langverwacht convenant tot stand die werd ondertekend door vier Harderwijkse middelbare scholen. Mijnschool, RSG Slingerbos, CCNV en het Morgen College zetten samen met de Gemeente Harderwijk en GA! Harderwijk de handtekeningen.

Met het ondertekenen van dit convenant werd de komst van de Jongeren Sportcoach bevestigd. Van grote meerwaarde om de samenwerking tussen scholen, lokale sportaanbieders, de gemeente en andere betrokken organisaties te versterken.

In december 2021 werd de vacature ingevuld en is Mark Aarts aangenomen. Die enen maand stond vooral in het teken van kennismaken en inlezen. Mark gaat in 2022 verder de uitdaging aan om een duurzame verbinding te leggen tussen scholen onderling, sportverenigingen, welzijn en de gemeente. Mark geeft zijn functie vorm door samen met jongeren, gymdocenten, sportparkmanagers, jongerenwerkers en directies de werkzaamheden te bepalen.

Gelderse Roadshow

Op woensdag 9 juni was het zover, de Gelderse Roadshow kwam naar Harderwijk! In samenwerking met de gemeente Harderwijk, Gelderse Sport Federatie, BOOST, Pumptrack NL, Bmoovd en de Wielervereniging Noord Veluwe kwamen sport, skills en safety naar onze eigen pumptrackbaan in Drielanden.

Bij dit gave fietsspektakel stond de term plezier centraal. Het doel was om kinderen op een plezierige manier te stimuleren om met hun fietsvaardigheid aan de slag te gaan. Tijdens de activiteit maakten de kinderen onder meer kennis met Pumptracks, fietschallenges (slalom, fiets tikkertje etc.) en was een Gelderse topsporter ter inspiratie aanwezig. Na afloop was er voor iedereen een gezonde snack en lekker drinkwater van de #7dagenwaterchallenge. 

 

Doeboek

Voor het derde jaar op rij bracht GA! Harderwijk in 2021 het GA! Doeboek uit. Het vakantieboek voor alle kinderen van groep 5 t/m 8 van de Harderwijkse basisscholen. Zo houden we ook kinderen tijdens de zomervakantie actief en creatief.

Met het vakantieboek worden kinderen uitgedaagd om allerlei activiteiten te ondernemen. Ook in 2021 is het Doeboek in nauwe samenwerking met onze partner Cultuurkust ontwikkeld. Een mooi voorbeeld waar de creatieve kanten van GA! en Cultuurkust samenkomen. Het boekje is uitgedeeld aan 2500 kinderen en hebben we in samenwerking met alle basisscholen kunnen verspreiden.

Sportakkoord

Een leven lang plezier in sport en bewegen. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Ieder op zijn of haar eigen niveau. Dat is het doel van het Lokaal Sportakkoord in de gemeente Harderwijk. Het Sportakkoord is tot stand gekomen dankzij de actieve bijdrage van sport en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en overheid.

 De drie thema’s voor Harderwijk zijn:

 • Inclusief sporten en bewegen.
 • Vitale aanbieders en Positieve Sportcultuur.
 • Vaardig in bewegen.

Een aantal mooie voorbeelden van acties van de werkgroepen zijn:

 • Wergroep inclusief: er is een inclusief coach aangesteld. 
 • Werkgroep vitale aanbieders en positieve sportcultuur: er is een Clubkadercoach aangesteld.
 • Junior Sportcoaches zijn aangesteld. Het resultaat is dat er meer wordt bewogen tijdens de pauzes en kinderen leren om zelf de regie te voeren over de invulling van hun pauze momenten.

Preventieakkoord

Net voor de zomervakantie hebben wij nog een belangrijk klusje geklaard. Samen met 17 andere partners uit Harderwijk heeft GA! Harderwijk ook het ‘Lokaal Preventieakkoord Harderwijk’ ondertekend.

In het Preventieakkoord staan gezamenlijke acties waarmee inwoners van de gemeente worden verleid en gestimuleerd in het maken van gezonde keuzes. Dat helpt in de ambitie om gezondheidsschade door roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht tegen te gaan. GA! Harderwijk is actief participant van het lokale Preventieakkoord op het thema overgewicht. In 2021 zijn daar ook al concrete stappen in gezet. Zo hebben we vanuit de werkgroep overgewicht de eerste stappen gezet in het opzetten van een leefstijl loket en zijn er heldere afspraken gemaakt met alle aanbieders van Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI). Ook is er een plan ontwikkeld om deze interventies uit te breiden op het gebied van bewegen. 

Nationale Sportweek

Van 17 t/m 26 september was het de Nationale Sportweek. De Nationale Sportweek is een initiatief van het NOC*NSF en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is.

In samenwerking met de gemeente Harderwijk en verschillende lokale partijen is er een prachtig programma opgezet.

 • Wethouder Marcel Companjen opende de Sportweek met een skeelerclinic.
 • De sportweek krant werd huis-aan-huis verspreid door heel Harderwijk.
 • Fitte juffen en meesters deden mee aan de 1 minuut plank-challenge. 
 • Elke dag lanceerden we een nieuwe sportchallenge voor het basis onderwijs.
 • De sportkaravaan trok de hele week langs 5 verschillende sportvelden door heel Harderwijk. 
 • In samenwerking met Landstede en de KNSB, voor kinderen van groep 7 clinics schoolskeeleren. 
 • Senioren kwamen in beweging met de beweeg ID-box die op 2 locaties zijn georganiseerd. 
 • GA! coach Frank starten in de sportweek zijn GA! los programma voor jongeren van 12-18 jaar. 
 • De beweegroutes door de stad werden extra onder de aandacht gebracht.

Adventuredagen

In de herfstvakantie van 2021 werden op dinsdag 19- en woensdag 20 oktober de Adventuredagen georganiseerd. Twee dagen om te ontdekken hoe heerlijk het is om buiten te sporten, spelen en ravotten.

Op het scoutingsterrein van Ragay Redoz konden 250 kinderen uit groep1 t/m 8 naar hartenlust hutten bouwen, broodjes bakken, beestjes zoeken, mountainbiken, pijl en boogschieten en zelfs body percussie uitvoeren (ritme maken met je eigen lichaam). Alle ingrediënten voor een toffe bosdag was aanwezig. Bij de adventuredagen werden 25 kaarten per dag vrijgehouden voor kinderen uit minima gezinnen. Onze partner Zorgdat heeft de flyers onder
gezinnen verspreid om zo de juiste doelgroep te bereiken. 9 kinderen hebben daardoor gebruik gemaakt van de uitnodiging.

GA! Harderwijk is een initiatief van