Aanmelden / Activiteiten

Mooie woorden

Mooie woorden

Vooruitblik

In 2022 zal GA! Harderwijk zeker niet stil gaan zitten. In de hoop een volledig ‘normaal’ jaar te mogen draaien, krijgen we ook beter zicht op de zaken die goed gaan of verbeterd kunnen worden. Ons monitoringssysteem, waaronder het Buurtsportcoach Kompas dat in 2022 één jaar heeft gedraaid, moet ons die inzichten verschaffen. Het geeft ons gelijk de mogelijkheid om het monitoringssysteem in zijn geheel tegen het licht te houden.

In algemene zin zal GA! op organisatie niveau ook veranderingen doorvoeren. De huidige structuur is niet passend bij een snel ontwikkelende organisatie en zal onder de loep genomen worden. Daarnaast zal GA! in 2022 ook zijn eerste (financiële) verantwoording moeten opleveren waar nog weer allerlei verbeterpunten uit naar voren zullen komen. We kijken ernaar uit om deze professionaliseringsslagen te maken.

Maar natuurlijk willen we vooral verder met het behalen van onze ambitie om iedereen in Harderwijk in beweging te krijgen en mee te laten doen. Daarvoor willen we nog meer scholen ondersteunen op het gebied van bewegingsonderwijs, maar willen we ook graag met het onderwijs en de gemeente onderzoeken of er Brede Scholen in alle wijken van Harderwijk kunnen komen. Een verdieping op de huidige vorm van de Brede School, is daar onderdeel van.

Daarnaast lopen in 2022 de tijdelijke financieringen van verschillende programma’s af. Op het gebied van Senioren, JOGG, het AZC en het Sportparkmanagement willen we door. De ambitie is om de programma’s voortaan structureel
te mogen uitvoeren. Dit vraagt om een goed beeld van hetgeen er is behaald de afgelopen jaren en een sterke onderbouwing van het nut van structurele voortzetting.

Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen. Daarom gaan we in 2022 actief inzetten op het structureren van onze samenwerkingsverbanden. We zetten een platform op waar zowel het publieke veld als het bedrijfsleven van Harderwijk elkaar kan vinden op het gebied van een gezond en actief leven. De contacten liggen er en de ambities zijn er ook. Het vergt enkel wat energie, brutaliteit en enthousiasme en laat dat nou net iets zijn waar GA! goed in is!

Laten we samen van Harderwijk de actiefste gemeente van Nederland maken!

 

 

GA! Harderwijk is een initiatief van