Aanmelden / Activiteiten

Activiteiten afgelast ivm coronavirus

Terug naar nieuwsoverzicht
16 maart 2020

Maatregelen coronavirus

Op zondag 15 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) besloten tot ingrijpendere maatregelen en adviezen met betrekking tot het indammen van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Ook voor GA! Harderwijk heeft de gezondheid van Nederland de hoogste prioriteit en volgen wij de richtlijnen van de regering en het RIVM. Dat betekent dat alle activiteiten van GA! Harderwijk, ongeacht waar deze plaatsvinden de komende drie weken, tot 6 april, komen te vervallen.

Activiteiten GA! Harderwijk

De activiteiten van GA! Harderwijk komen te vervallen tot in ieder geval 6 april. Denk hierbij aan de wekelijkse sport- en cultuuractiviteiten (zoals de gymlessen), de Brede Scholen en de Sport- en Cultuurwijzer. 

De activiteiten van de Sport- en Cultuurwijzer kunnen door de aanbieder verplaats worden naar een later moment in het schooljaar. De aanbieder is hier zelf voor verantwoordelijk en communiceert hier zelf over naar de deelnemers. 

Bent u een sportvereniging of sportgerelateerde organisatie?

Alle sportverenigingen, sport- en fitnessclubs sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Dit betekent ook dat alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen afgelast dienen te worden. Het bestuur van een sportvereniging is zelf verantwoordelijk voor het nemen en communiceren van deze (aanvullende) maatregelen.

Alle informatie vanuit NOC*NSF aangaande dit onderwerp is te vinden op de website van NOC*NSF.

Zodra andere maatregelen geadviseerd worden, houden we jullie op de hoogte.

Bekijk ook deze nieuwsberichten

GA! Harderwijk is een initiatief van