Aanmelden / Activiteiten

Harderwijks sportakkoord in ontwikkeling

Terug naar nieuwsoverzicht
16 december 2019

Harderwijks sportakkoord in ontwikkeling

Er liggen kansen voor sport & bewegen in de Gemeente Harderwijk. In 2020 willen we in Harderwijk, in opvolging van het Nationaal Sportakkoord, een lokaal sportakkoord realiseren.  Wat houdt dat precies in? In een lokaal sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor sport & bewegen in Harderwijk kunnen realiseren. 

Startbijeenkomst 15 oktober 2019

Op 15 oktober heeft er een startbijeenkomst voor geïnteresseerden van het lokaal sportakkoord plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd wat het lokale akkoord inhoudt en welke kansen er liggen voor sportaanbieders en andere organisaties. Na de bijeenkomst konden partijen aangeven of zij mee willen denken in het vormgeven van de ambities. Zij tekenden hiervoor een intentieverklaring. De opkomst was hoog, maar liefst 25 partijen waren aanwezig.

De sportformateur gaat de plannen uitwerken

Na de startbijeenkomst is Wilco Huisman als sportformateur voor de gemeente Harderwijk aangesteld. De sportformateur ontwerpt het plan voor de lokale ambities. In het Nationaal Sportakkoord staan 6 ambities beschreven. Welke ambities hiervan in Harderwijk worden meegenomen onderzoekt de sportformateur de komende periode. Hij gaat hierover in gesprek met de geïnteresseerde partijen met als doel om in april 2020 een Harderwijks sportakkoord te presenteren. 

Tweede bijeenkomst op dinsdag 21 januari 

Om alle partijen de kans te geven mee te denken aan het lokale sportakkoord organiseert de sportformateur met de gemeente Harderwijk een tweede bijeenkomst. De bijeenkomst is op dinsdag 21 januari van 17.30 – 20.15 uur (incl. soep en broodjes). Tijdens deze bijeenkomst brengen we u op de hoogte over de ontwikkelingen in het proces naar een Harderwijks sportakkoord. Daarnaast kunt u kennismaken de Sportformateur. Zet de datum alvast in uw agenda. Een officiële uitnodiging wordt hiervoor nog verstuurd. Aanmelden is al mogelijk, dit kan per mail naar sport@harderwijk.nl.

Heeft u nu al vragen over het lokale akkoord, dan kunt hier alvast contact opnemen met sportformateur Wilco Huisman via info@huismansportmanagement.nl. Wij kijken uit naar uw komst op 21 januari om samen met de sportformateur en alle betrokken partijen mee te denken, mee te discussiëren en mee te ontwikkelen. Op naar een lokaal sportakkoord!

Bekijk ook deze nieuwsberichten

GA! Harderwijk is een initiatief van