Aanmelden / Activiteiten

Inclusief sporten en bewegen in Harderwijk

Terug naar nieuwsoverzicht
24 september 2020

Inclusief sporten en bewegen regionale samenwerking

De gemeente Harderwijk heeft de ambitie om meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren. We gaan voor inclusieve sport en beweegomgeving, wat betekent dat iedereen mee kan doen. Ongeacht iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Want meedoen aan sport, en hier plezier aan beleven, moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

Regionale Samenwerking

Omdat inclusief sporten zich vaak over gemeentegrenzen begeeft is het wel zo makkelijk hier regionaal in op te trekken. Dit doet de gemeente Harderwijk samen met de gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De doelstelling van deze werkgroep is om de regionale infrastructuur voor inclusief sporten te versterken, regionaal vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en kennisuitwisseling te bevorderen.

Thema inclusief sporten en bewegen - lokaal sportakkoord

In het voorjaar van 2020 is het Harderwijks Sportakkoord opgesteld. Een belangrijk thema in dit sportakkoord is het thema inclusief sporten en bewegen. De ambitie voor dit thema is om sporten en bewegen mogelijk te maken voor kwetsbare doelgroepen binnen regulier sport- en beweegaanbod.

Vele organisaties uit het werkveld sport (en andere betrokken partijen) hebben aangegeven een steentje te willen bijdragen om deze ambitie te realiseren. Afgelopen maandag ondertekenden wij samen het Harderwijks Sportakkoord. De komende 3 jaar gaan we samen aan de slag met de opgestelde acties.

Platform Uniek Sporten
Om deze doelstelling te bereiken sluiten we als regio onder andere aan bij het landelijk platform Uniek Sporten. Via www.unieksporten.nl wordt er een duidelijk overzicht gegeven van het beschikbare aanbod voor aangepast sporten, zowel lokaal als regionaal. 

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het  lokale aanspreekpunt Joelle van der Leij  via info@gaharderwijk.nl

Bekijk ook deze nieuwsberichten

GA! Harderwijk is een initiatief van