Aanmelden / Activiteiten

LoopbaanFIT

Terug naar nieuwsoverzicht
8 februari 2020

Preventieve maatregelen verhogen loopbaanFITheid

Werkgroep gezonde werkvloer

Gezonde en vitale medewerkers zitten goed in hun vel en presteren beter. Zij dragen bij aan een gezonde organisatie. Maar dat niet alleen. Ze zorgen ook voor gezonde kinderen! Reden voor Sportcentrum Iedema, Bidfood, Perspectief, Wuestman en de Bedrijvenkring Harderwijk om in samenwerking met JOGG-Harderwijk aan de slag te gaan met ‘De gezonde werkvloer’. In deze blog geeft Perspectief tips hoe jij preventief maatregelen kunt nemen voor je eigen loopbaanFITheid.

Zorgen dat mensen met plezier, energie en succes hun werk uitvoeren. Dat is wat Perspectief (partner van JOGG-Harderwijk) wil bereiken met als doel mensen en organisaties te helpen hun mogelijkheden en talenten optimaal in te zetten.

Op de huidige arbeidsmarkt is het steeds belangrijker dat er actieve sturing is op de eigen loopbaan. Daarom is het van belang dat er regelmatig gesprekken worden gevoerd met medewerkers om te kijken of zij zich nog prettig voelen binnen hun huidige functie. We zien vaak dat medewerkers een functie uitvoeren die te veel of te weinig uitdagend voor hen is. Dit leidt tot verlies van inzet met als mogelijk gevolg ziekte of vrijwillig ontslag. Er zijn ook medewerkers die hun werk niet per se uitdagend vinden, maar ook niet te makkelijk. Zij vinden hun werk prima, maar halen er weinig voldoening uit. Het beste is dat iedereen een functie heeft die voldoende aansluit bij de competenties zodat je er plezier aan beleeft, maar ook uitgedaagd wordt om (mentaal) in beweging te blijven.

Vaak komen wij pas in actie als het al te laat is. Bijvoorbeeld als iemand een baan heeft die niet passend blijkt te zijn bij zijn of haar competenties óf als iemand al ziek is. In dit soort gevallen wordt er een outplacementtraject of tweede spoortraject ingezet. Door gebruik te maken van preventieve maatregelen, zoals een loopbaancheck, willen wij ervoor zorgen dat dit soort situaties voorkomen worden. Met als uiteindelijk doel organisaties loopbaanFIT te maken.


LoopbaanFITheid in de praktijk

-  Een loopbaancoach van Perspectief mocht een traject uitvoeren bij een zorginstelling die lastig aan personeel kwam. Juist in zo’n situatie is het behoud van huidig personeel erg belangrijk. Een van de medewerkers zat goed op haar plek binnen haar huidige functie, maar ze zag veel fout gaan in de communicatie. Met als gevolg dat patiënten vaak onnodig terug kwamen voor behandelingen. Een goede communicatie had dit kunnen voorkomen. Dit frustreerde haar, waardoor ze dreigde de organisatie te verlaten. In het ontwikkelgesprek met Perspectief is aangegeven dat ze hier het beste met haar werkgever over kon praten. Uiteindelijk heeft ze dit gedaan, waardoor de zorg nu verbeterd is én zij haar werk met meer plezier kan uitvoeren.

-  Een andere medewerker was zich aan het oriënteren op een nieuwe baan. Het leek haar leuk om iets met evenementenorganisatie te doen. De organisatie was niet op de hoogte dat ze mogelijk plannen had om haar huidige functie te verlaten. In het ontwikkelgesprek met haar is ook het advies gegeven hier met de werkgever over te praten, omdat er binnen de organisatie ook veel evenementen plaatsvinden. Zij mag nu een voorstel schrijven voor een nieuwe functie binnen de organisatie.


De loopbaanFITheid binnen jouw organisatie verbeteren?

Werkgevers zien niet altijd direct de noodzaak om een loopbaancheck bij hun medewerkers uit te voeren. Vaak gebeurt dit pas als een van hun medewerkers ziek wordt en zij te maken krijgen met hoge kosten van bijvoorbeeld een tweede spoortraject. Het is beter om juist nu te investeren in een loopbaancheck. Dit bespaart niet alleen veel kosten, maar het levert ook blije, energieke en gemotiveerde mensen op. Ook zorg je voor minder verzuim en beter behoud van het huidige personeel. Daarnaast word je als werkgever aantrekkelijker op de arbeidsmarkt als jouw medewerkers hierin ondersteund worden.

Het voelt voor medewerkers niet als een gewoonte om over hun ideeën en problemen met de werkgever te praten. Maar in de huidige arbeidsmarkt is het steeds belangrijker dat medewerkers zelf de regie nemen over hun loopbaan. Organisaties en functies veranderen snel en belangrijk is dat ze zelfstandig keuzes maken en concrete stappen zetten. Zelfinzicht en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke sleutelfactoren. Daarom is het fijn dat een externe partij, zoals Perspectief, kan helpen door adviezen te geven. Voor veel medewerkers is zo’n gesprek echt een cadeautje. Ze vinden het heerlijk om een keer te praten over hoe ze zich voelen en wat hun competenties en loopbaanmogelijkheden zijn.

Het draagt positief bij aan de gezondheid – wij noemen het loopbaanFIT – van een organisatie als de medewerkers goed op hun plek zitten. Mensen die hun kwaliteiten op de juiste manier inzetten, tonen persoonlijk leiderschap en verhogen de werktevredenheid en de productiviteit. En niet onbelangrijk, vele gezondheidsklachten worden voorkomen, wat leidt tot minder verzuim.

Blog: Perspectief Harderwijk

Bekijk ook deze nieuwsberichten

GA! Harderwijk is een initiatief van