Aanmelden / Activiteiten

Thema trainingen voor verenigingen

Terug naar nieuwsoverzicht
21 maart 2019

Thematrainingen voor verenigingen 

In het voorjaar van 2019 organiseert de gemeente Harderwijk twee trainingen. Eén voor bestuurders en één voor trainers/coaches. Het trainingsaanbod sluit aan op lokale ontwikkelingen en is gericht op het versterken van de Harderwijkse sportverenigingen. In de onderstaande tekst lezen jullie meer over deze trainingen. We zien jullie graag tijdens één van de workshops.

Training voor trainers/coaches

"Themagericht trainen en coachen van pubers". 

Vele Harderwijkse sportverenigingen geven aan dat het lastig is om leden in de puberteit te behouden voor de vereniging. De fase waarin ze zitten is anders dan die van jonge kinderen en dat vraagt om een heel andere benadering, ook door de trainer. Betrokkenheid, doelstellingen en doorzettingsvermogen zijn belangrijke thema’s in de ontwikkeling. Hier kunnen trainers en coaches een grote bijdrage aan leveren.

Om de trainers van jullie sportvereniging handvatten te geven en hierdoor, mogelijk, de jeugd langer aan de vereniging te binden organiseert de gemeente Harderwijk de training “Themagericht trainen en coachen van pubers”. Tijdens deze scholing leren de deelnemers over de werking van het puberbrein, leren zij zichzelf te verplaatsen in pubers en hun (best drukke) leven en leren ze om trainingen aantrekkelijker te maken. Ook is er aandacht voor wat er gebeurt in de hersenen wanneer iemand plezier heeft en waarom het belangrijk is om oefeningen uitdagend en leuk te maken. Tenslotte leren ze om pubers echt te betrekken bij hun training door ze zelf steeds meer verantwoordelijkheid te geven en de regie aan hen over te dragen. De deelnemer organiseert de training zo dat de pubers zowel sportief als persoonlijk voldoende uitgedaagd worden.

Belangrijke onderdelen van de scholing zijn: plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf-ontdekkend leren. Jongeren worden zich bewust van wat ze leren en bereiken. De trainer komt gegarandeerd terug met nieuwe inzichten, inspiratie en veel praktische trainingsvarianten. De scholing is bedoeld voor trainers of coaches die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van trainingen aan sporters. Een diploma is niet vereist. De scholing wordt aangeboden op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Aanmelden voor de training kan per mail naar m.vanfaassen@harderwijk.nl

De training bestaat uit 3 avonden: maandag 15 april, maandag 6 en maandag 13 mei 2019
Tijden: 19.00-22.00 uur
Locatie: Harderwijk, locaties volgen z.s.m.

Training voor bestuurders

"4 inzichten voor bestuurders"

Bij het besturen van een vereniging komt meer kijken dan men vooraf verwacht. Bestuurders zijn dienstbaar aan leden en vrijwilligers, dus betreft het takenpakket vooral mensenwerk. Vanuit de bestuurderspositie kan veel invloed uitgeoefend worden, maar als dit niet met de juiste tone of voice gedaan wordt, dan werkt het mogelijk averechts. Besturen gaat om het verbinden van mensen, het schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de 4 inzichten, hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. Door als bestuurders constructief samen te werken met sleutelfiguren op de vereniging, kunnen leden en vrijwilligers voor langere tijd aan de club worden gebonden.

De 4 inzichten zijn:

  • Samen doen
  • Meenemen
  • Eigenaarschap
  • Support

De workshops worden verzorgt door deskundige trainers van de Academie voor Sportkader. Zij hebben ervaring met de uitdagingen waar bestuurders van jouw vereniging voor staan. De workshops hebben een duur van 2,5 uur. Aanmelden voor de training kan per mail naar m.vanfaassen@harderwijk.nl

Data training: Maandag 8 april 2019
Tijden: 19.00-21.30
Locatie: Harderwijk, locatie volgt z.s.m.

    Bekijk ook deze nieuwsberichten

    GA! Harderwijk is een initiatief van