Aanmelden / Activiteiten

Samenwerken

Cultuurkust

Ook cultuur heeft zich in 2021 laten horen binnen GA! Harderwijk. De coronamaatregelen vroegen om een andere aanpak en cultuur manouvreerde zich hier behendig tussendoor.

GA! Cultuurcoach Tim Smit van Cultuurkust heeft op het digitale vlak in 2021 veel kunnen ondersteunen. Naast de vormgeving van de posters voor de Brede School, zijn er ook verschillende videolessen ontwikkeld. Ook heeft de cultuurcoach bijgedragen aan de nieuwe editie van het GA! Doeboek voor de zomervakantie. In oktober 2021 vonden ook de GA! Survivaldagen plaats, waarin honderden kinderen werden getrakteerd op een muziekles van Frans Kemna. 

De taak van de cultuurcoach is vooral ondersteunend aan de GA! coaches. Het onder de aandacht brengen van het belang van cultuur en het uitleggen van de sector heeft ertoe geleid dat naast het aanbod dat via de cultuurcoach zelf wordt geïnitieerd er inmiddels meer cultuur wordt aangeboden. In oktober 2021 startte het TALENTLAB. Een initiatief voor volwassenen met sociaal emotionele problemen. Door talentontwikkeling en participatie werken zij aan hun identiteit, gevoel van eigen waarde en sociale contacten. Hierdoor voelen zij zich beter. Cultuur is gezond.

“In het bos zitten 30 kinderen op lage bankjes met een blikje en een drumstok in hun hand. Ze luisteren naar Frans, zijn bolhoed en krulsnor grijpen hun aandacht. Frans is een levend drumstel.” - Tim Smit, cultuurcoach

Veld 42

Al jarenlang zet Veld 42 in Harderwijk zich in voor mensen die het sociaal en/of maatschappelijk moeilijk hebben om in beweging te komen. De deelnemers vinden het vaak lastig om aansluiting te vinden bij het gewone leven en ervaren veel uitdagingen.

Door sport in te zetten als middel geeft Veld 42 deze mensen de mogelijkheid om in een veilige situatie in beweging te komen. Er worden tal van activiteiten georganiseerd. Denk aan voetballen, wandelen, kickboksen, bootcamp en er is een zwemgroep. De deelnemers van de groep zijn zelf verantwoordelijk en ervaren zo dat ze invloed mogen hebben. Dat geeft ze een belangrijk gevoel van eigenwaarde en zelfbeschikking. Deze combinatie van verantwoordelijkheid en bewegen laat ze groeien, sociaal én mentaal. Soms in kleine stappen, soms wat sneller: het is beide goed. Een paar voorbeelden:

 • Veld 42 maakt gebruik van de sportaccommodaties die de sportparkmanagers beheren.
 • Veld 42 en GA! hebben het project GA! op weg opgezet.
 • Er is een sportcarrousel voor kwetsbare Harderwijkers georganiseerd.
 • Veld 42 was betrokken bij de ontwikkeling van Beweegmaatjes voor ouderen.
 • In samenwerking met Hierden Vitaal is er een tafeltennistoernooi georganiseerd.
 • Bij een evenement op de pumptrackbaan in Drielanden zijn er vrijwilligers van Veld 42 ingezet.

Landstede Sport & Bewegen

Landstede Sport en Beweging is ontzettend blij met de samenwerking met GA! Harderwijk. In het schooljaar van 2020/2021 heeft het ervoor gezorgd dat we structureel 16 studenten een leerplek kunnen aanbieden in de praktijk en in 2021/2022 waren dat er 18.

Daarnaast ondersteunen studenten van Landstede ook bij de vele activiteiten die door GA! Harderwijk georganiseerd worden. De Koningsspelen was daarin wederom een hoogtepunt. Veel evenementen die gepland stonden konden door Corona niet doorgaan, hierdoor was er tijd over om enkele procedures rondom het aannemen en begeleiden van stagiaires te verscherpen. Zo is er structureel en tweewekelijks overleg geweest tussen GA! en Landstede Sport en Beweging. Tijdens deze overleggen is bijvoorbeeld de piramide van een beweegteam verder uitgewerkt. Ook is er in 2021 in ieder beweegteam een student van de opleiding “Sport, Bewegen en Gezondheid” toegevoegd. Zij zorgden voor extra aandacht voor een gezonde leefstijl in de programma’s. We kijken er naar uit om de samenwerking in 2022 weer voort te zetten!

Educare

In 2021 hebben Lieke, Aukje, Kees en Gijs zich namens EduCare ingezet voor de leerlingen van de Springplank, de Lelie en MijnSchool. Met de hulp van GA! Harderwijk is er meer tijd om de kwetsbare kinderen en jongeren te helpen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

In 2021 zijn er 23 leerlingen geholpen om de stap te maken naar, en lid te worden van, een sportvereniging. Samen met GA! is het netwerk uitgebreid en wordt er overlegd welke leerling waar het beste past. Dan begint de zoektocht naar een team en fungeert EduCare als vraagbaak voor de trainers en instructeurs van de sportverenigingen. De drie
EduCare scholen zijn een Gezonde School. EduCare zet zich hard in voor de gezonde leefstijl van de leerlingen.

Onder schooltijd zijn er ook een hoop sportieve en gezonde activiteiten, waaronder:

 • De Springplank heeft meegedaan aan de Koningsspelen. 
 • Sportverenigingen hebben de leerlingen van EduCare in school kennis laten maken.
 • Alle drie de scholen hebben een gezonde week gehad
 • Studenten van Landstede organiseerden de jaarlijkse sportdag voor MijnSchool.
 • Leerlingen van de Lelie en MijnSchool haalden hun zwemdiploma.

Zorgdat

Buurtsportwerker Yvo is namens GA! Harderwijk samenwerkingscoach bij Zorgdat. Yvo is met name actief met de drie bosboxen wat inhoudt dat er sport- en spelactiviteiten georganiseerd worden voor kinderen in de wijk, vanuit maatschappelijk oogpunt.

Een terugblik op afgelopen jaar:

 • Drie bosbox locaties waar wekelijks gemiddeld 15 kinderen aan mee doen.
 • Aan de PC Boutenslaan een buurtgesprek tussen gemeente en bewoners opgezet. 
 • Aan de Goeman Borgesisuslaan hebben meegedacht over de nieuwe speeltoestellen in de wijk.
 • Na een jaar de bosbox aan de Flevoweg is de relatie tussen kinderen en jongeren verbeterd.   

Na een halfjaar samen buiten gespeeld te hebben met een 7-jarige jongen, kwam er naar voren dat hij, zijn broer en zus, thuis werden geslagen. Er zijn gesprekken gevoerd met de ouder en het huiselijk geweld is gestopt. De ouder was erg blij met de hulp en hoeft nu geweld niet meer te gebruiken als correctie in de opvoeding.” - Yvo Nieuwenhuijzen

Bedrijvenkring Harderwijk

Het onderzoeken van de mogelijkheden en het tot stand brengen van verbindingen is altijd een zoektocht tussen GA! Harderwijk en BKH.

BKH heeft bijgedragen aan het tot stand komen van het Blue Monday filmpje, wandelen via de Ommetje app en het verspreiden van gezonde items in de nieuwsbrief. Ook hebben we onze e-bikes onder de aandacht gebracht. ‘Fietsende werknemers zijn fittere werknemers’ was het motto! E-bikes kunnen kosteloos geleend worden voor een afgesproken periode om te ervaren hoe het is om op de fiets naar je werk te komen.

In 2021 is er ook een praatplaat ontwikkeld om potentiële partners te benaderen. Er is een lijst opgesteld met potentiële partners vanuit het ledenbestand van de BKH en een verdeling gemaakt ten aanzien van de te plannen bezoeken.

Tot slot is het idee voor de Vitaliteitsstrijd geboren in het voorjaar van 2021. Van werkvermogensmonitor, komen we via challenges, een pitch en een uiteindelijke teamstrijd tot “De Vitaalste Organisatie van Harderwijk”! Het idee was eind december zo goed als klaar om uitgevoerd te worden.

GA! Harderwijk is een initiatief van