Aanmelden / Activiteiten

Sportverenigingen

sportparkmanagement parkweg

De sportverenigingen op sportpark Parkweg, Hockeyclub MHC De Mezen, Jeu de Boules vereniging “Harderwieker Bieleggers” en VVH Beach werken samen aan een open sportpark. Om de verenigingen daarbij te helpen is sportparkmanager Monique Mennen in dienst. Monique neemt niet de plaats van de vrijwilliger(s) in, maar zorgt ervoor dat er meer activiteiten op het sportpark zijn op momenten dat deze niet gebruikt wordt. Om deze activiteiten op te zetten, wordt er gewerkt met een kerngroep. Deze groep komt 1x in de twee maanden bij elkaar en wordt gevormd door bovenstaande verenigingen samen met de sportparkmanager en de verenigingsondersteuner van de gemeente. De groep houdt de voortgang in de gaten en is actief betrokken bij de uitvoering van de speerpunten. En dat allemaal met de missie:

Sportpark De Parkweg faciliteert sport en beweging met toegankelijke, schone en veilige sportvoorzieningen en voorziet in programmering om mensen (inwoners van Harderwijk en omgeving) in beweging te krijgen en te houden.’ - Monique Mennen

 • De sportparkmanager wordt ondersteund door een beweegteam met studenten van Landstede Sport & Bewegen.
 • In 2021 is er een begin gemaakt met Hybride Leren. Hierbij krijgen Landstede studenten eerst theorie in een sportkantine. Na de les is er tijd om zelf te sporten én om lesondersteuning te geven aan andere doelgroepen op de velden. Deze lessen hebben plaatsgevonden van februari t/m mei.
 • Ook het onderwijs heeft de weg naar de Parkweg gevonden. Het Morgen College geeft vanaf de meivakantie t/m de zomervakantie de gymlessen op de velden van Hockeyclub De Mezen. Dit gaat om 256 gymles uren.
 • Ook Landstede geeft lessen op de velden en heeft een package deal gesloten met de Beach afdeling van VVH. In de periode van februari t/m juni zijn dit tussen de 5 tot 12 lessen per week geweest, bij zowelVV H als de Jeu de Boules. Deze afspraken zijn voor de komende jaren vastgelegd.
 • Dit jaar kon de sportdag voor Mijnschool op een aangepaste manier doorgaan. De 137 gezonde lunchpakketjes voor deelnemers en begeleiders werden gemaakt door 5 Landstede studenten SBG. Er hebben in totaal 110 kinderen meegedaan en 25 vrijwilligers.
 • De organisatie ‘oranje week’ bij de sport BSO van Eigen & Wijzer in mei. Hieraan deden gedurende de week 78 kinderen mee. Hier waren GA! stagiaires actief.
 • Activiteiten in de Nationale Sportweek in september 2021. Op de  Parkweg waren er schoolskeeler activiteiten in samenwerking met Landstede studenten voor basisschoolkinderen. En een skeeler clinic voor Landstede studenten op vrijdagmiddag 17 september. Hier hebben 11 groepen 7/8 meegedaan van totaal 225 kinderen.
 • Samenwerking met de Veluwe Games op 17 september. Hierbij waren 130 deelnemers aanwezig, 35 vrijwilligers waarvan ook 20 Landstede studenten.
 • Beweegcarrousel voor senioren bij MHC de Mezen, samen met onder anderen Walking Footbal VVOG en Korfbalvereniging Unitas-Perspectief.
 • Ook de Sportkaravaan was aanwezig op de Parkweg. Op woensdag waren we bij de Parkweg en zijn er 110 kinderen geweest. Na schooltijd waren dat er nog eens 51.
 • Wekelijkse beweeglessen met kwetsbare bewoners van Harderwijk in samenwerking met Veld 42 en Landstede studenten.
 • In april, mei en juni zijn er 10 lessen geweest in samenwerking met Save Your Live Goals bij MHC de Mezen. Deze groep kreeg les in de kantine en praktijk op het veld.
 • Ondersteuning bij de jeu de boules vereniging met Landstede studenten. Tijdens gastlessen, toernooien en clinics.
 • Veiligheid rondom het sportpark. Verbindende rol tussen verenigingen, gemeente en politie tav de ervaren overlast van jongeren op de parkeerplaatsen van het sportpark.

Een van de doelstellingen van de Sportparkmanagement is om activiteiten op te zetten die ook duurzaam van aard zijn. We kunnen zeggen dat dit grotendeels is gelukt. Er zijn afspraken voor een aantal jaren vastgelegd met Het Morgen College, Mijn School, VVH Beach, Landstede Sport & Bewegen en de Veluwe Games.

Er zijn 11 gebruikersovereenkomsten/huurovereenkomsten gemaakt. Deze gaan over meerdere dagen en momenten.

Dit vinden de sportverenigingen op de Parkweg:

De sportparkmanager heeft, in verband met de Corona maatregelen, niet volledig haar werk kunnen uitvoeren in het afgelopen jaar. Desondanks wordt de aanwezigheid van een sportparkmanager na 2,5 jaar als een grote meerwaarde gezien voor de vitaliteit van de aangesloten verenigingen. Hierbij geven de verenigingen aan dat de sportparkmanager de afgelopen 2,5 jaar veel heeft opgebouwd waarvan de verenigingen nu de voordelen hebben. Voorbeelden hiervan zijn: de samenwerking met het Morgen College, het project GA! op Weg en de samenwerking met Landstede studenten.

"De sportparkmanager heeft een cruciale rol in het midden van het speelveld van de diverse clubs. Ze is de ‘smeerolie’ in de motor van het sportpark. Niet altijd zichtbaar maar van cruciaal belang!” - Jaap Haanschoten (VVH Beach)

 

 

 

Sportparkmanagement hierden

GA! Harderwijk werkt samen met een aantal sportverenigingen aan de maatschappelijke functie van HierdenVitaal. Dit zijn: Voetbalvereniging Hierden, HSC gym- en turnvereniging, Tennisvereniging De Rumels, Sportcafé De Rumels, Sportschool Hierden, Stichting Sportzaal Hierden en Therapeutisch Centrum De Berekuyl.

Om de verenigingen te helpen zijn beweegmakelaar Monique Zuidwijk en Vitaliteitscoach Denisa Leusink in dienst.

 • Tijdens corona is er geholpen om tafeltennissen in de buitenlucht mogelijk te maken. Lessen vonden toen plaats bij YMCA Hulshorst.
 • Inzet op de Parel tijdens de Koningsspelen en Landstede Sport & Bewegen. Er was een sportprogramma voor alle kinderen vang roep 5 t/m 8.
 • In april kregen de leerlingen van de Parel lessen freerun, aangeboden door gymvereniging HSC, met als doel de sport breder bekend te maken onder de Hierdense kinderen.
 • Op 4 juni was de Nationale Balkon beweegdag waar 14 ouderen aan mee hebben gedaan. Dit was in samenwerking met de Berekuyl en de senioren beweegcoach.
 • In juni hebben de bovenbouwgroepen van de Bron en de Pareltafe ltennis clinics gekregen van NTC Leogang, dit om jeugdleden te werven voor de nieuw op te zetten jeugdtak binnen tafeltennisvereniging.
 • In de zomervakantie hebben we 2x buitenspelen in de wijk georganiseerd. Hier hebben 25 kinderen aan meegedaan.
 • In augustus is er een tafeltennistoernooi georganiseerd in samenwerking met Veld 42. Hier hebben 24 deelnemers aan meegedaan.
 • In september heeft het programma ‘Wandel je Fit’ gedraaid. Waarbij 10 deelnemers, veelal met ziekte of herstellende van ziekte, samen 8 weken hebben gewandeld. Fitter en gezonder worden maar ook re-integratie bij sportaanbieders zijn belangrijke speerpunten geweest. Wandel je Fit werd in samenwerking met de Berekuyl, A.V. Athlos, Mindfull Harderwijk en Sportschool Hierden uitgevoerd.
 • Wandelen met de leerlingen van groep 8 en deelnemers van het Onderonsje tijdens de Nationale Sportweek in september.

Hybride leren

Van september 2021 tot januari 2022 is er een start gemaakt met een hybride leeromgeving. Een groep van 14 tweedejaars studenten van Landstede Harderwijk Sport, Recreatie en Dienstverlening, waren elke dinsdagmiddag aanwezig en vulden hun praktijkervaring in. Zo zijn er 55+ beweegactiviteiten gegeven aan 6 senioren, waren er 15 kinderen bij de buitenspeel activiteiten en werd er ondersteuning gegeven aan het bewegingsonderwijs van groep 7 en 8 van de Parel en de Bron.

Werk- en dagbesteding op het sportpark

In november 2021 zijn Stichting Philadelphia en VV Hierden een pilot gestart om een werk -en dagbestedingsplek te creëren op het voetbal terrein. Met als doel om een fitte en vitale plek te bieden voor de doelgroep van Philadelphia. Er zijn diverse werkzaam heden opgezet zoals het maken van soep voor het Onderonsje, versnaperingen voor de thuiswedstrijden van VV Hierden, kerststukjes maken én ondersteuning bij de schoonmaak van het gebouw.

“Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers de mogelijkheid te bieden om zich op sportief gebied zich te ontwikkelen. Hiervoor zijn bij VV Hierden de mogelijkheden gecreëerd mede door de sportmaterialen die ons geschonken zijn door GA! Harderwijk” - Edie Tenkink, begeleider Werk & Begeleiding Philadelphia bij VV Hierden

Omni-vereniging HSC: vooruit dromen en achteruit voorspellen!

De coronatijd heeft voor heel wat uitdagingen gezorgd op het gebied van sporten en bewegen. Toch gaven met name de lockdowns ook de rust en ruimte om eens achterover te zitten en na te denken over de oprichting van een omni-vereniging. De opzet van deze omni, waarinmeerdere verenigingen fuseren tot 1 nieuwe vereniging, was eind 2020 al in gang gezet, maar is in 2021 pas echt op stoom gekomen.

Met de hulp van René van de Burg, alias ‘de Verbindelaar’ is er in maart 2021 een droomsessie georganiseerd. Hieruit kwam voort dat de omni-vereniging in 2024 vooral een vitale sportvereniging is die gezelligheid biedt, een ontmoetingsplek is en waar een sterk ‘wij’-gevoel’ heerst.

Maar ook een vereniging die:

 • Een vernieuwd en gericht sportaanbod heeft.
 • Een aanjager is van sport en bewegen.
 • Een gesprekspartner is voor alle stakeholders.
 • Betrokken leden, vrijwilligers en kader heeft.
 • Inzet op de jeugd (naast de senioren doelgroep).
 • Deskundig is en kennis deel.
 • Inzet op duurzaamheid en continuïteit.
 • Samenwerkt op het gebied van sponsoring, inkoop, horeca en efficiënt benutten van de accommodatie.

Op basis van de droomsessie is een werkgroep aan de slag gegaan om de gemeenschappelijke belangen en energie op te zoeken en dat is eind 2021 gelukt. Alle betrokken verenigingen hebben zich gecommitteerd aan de nieuw op te zetten omni-vereniging. Aan de hand van een actieplan wordt nu verder gewerkt aan een invulling van de structuur en cultuur van de omni-vereniging die in juni 2022 van start moet gaan. Met de opzet van omni-vereniging HSC gaat Hierden ook actief invulling geven aan de Open Club gedachte.

Clubkader Coach

In september is GA! begonnen met clubkadercoaching bij Volleybal Vereniging Harderwijk (VVH). Dit initiatief komt voort uit de werkgroep “vitale sportaanbieders en positieve sportcultuur” van het Lokaal Sportakkoord.

Een nieuwe functie voor GA! coach Casper die daarvoor de NOC*NSF opleiding tot clubkadercoach (CKC) succesvol heeft afgerond in het najaar van 2021. De CKC en VVH zijn in verschillende gesprekken samen tot een aantal doelen en acties gekomen en hierdoor zijn er al mooie resultaten behaald!

 • Dankzij de inzet van de CKC hebben alle trainers nu toegang tot Scope Volleybal. 
 • De opstart van VVH als Superclub. 
 • De CKC heeft gezien een opleiding georganiseerd voor jeugdtrainers om het puber brein beter te begrijpen.
 • De CKC heeft ondersteunt bij de aanvraag van het “technisch hart”.

De CKC zal in 2022 verder gaan met de ondersteuning van andere lokale sportverenigingen.

“ De inzet van de clubkadercoach heeft ons duidelijk de meerwaarde laten inzien van professionalisering. Een ontwikkeling die we graag voortzetten en uitbreiden in het nieuwe seizoen!” - Mike van Moerkerk, voorzitter VVH

GA! Harderwijk is een initiatief van