Aanmelden / Activiteiten

Vaardig in bewegen

Bewegingsonderwijs

Onze kinderen en ook de aankomende generaties, groeien op in een totaal andere beweegcultuur. De technologische ontwikkelingen zoals telefoons, spelcomputers en digitale media spelen een hoofdrol. Het gewone (buiten)spelen en dus de basiscompetentie ‘bewegen’ komen steeds verder onder druk te staan. GA! Harderwijk is voor alle Harderwijkse scholen de partner als het aankomt op bewegingsonderwijs.Wij vinden het belangrijk dat leerlingen in staat worden gesteld om op school een breed beweginssrepertoire op te bouwen. School wordt hierdoor dé plek voor basiseducatie in bewegen.

Op deze scholen zitten we!

Lessenplan

Om onze gymlessen vorm en inhoud te geven, hebben we in 2021 verder gewerkt aan een uitdagend lessenplan. Onze gymlessen zijn energiek, inspirerend en een tikkeltje brutaal. De lessen zijn doorgaans ingedeeld met 3 activiteiten uit verschillende leerlijnen in één les. We hebben 10 competenties gemarkeerd als kernactiviteiten in ons lessenplan.

Belang van een goede gymles

We stellen hoge eisen aan onze gymlessen, dat beweegmoment in de week moet ertoe doen. Het belang van bewegen voor kinderen wordt steeds groter zoals we allemaal hebben kunnen zien en horen in de media de afgelopen jaren. Met een goede voorbereiding en een uitdagende les willen we de kinderen iets leren.

  • Door de vaardigheden van de kinderen per onderdeel te toetsen brengen we het bewegingsniveau van alle kinderen in beeld.
  • We bieden diverse differentiatiemogelijkheden per activiteit. Door de samenwerking met Landstede Sport & Bewegen en de CALO Zwolle hebben we meer tijd en aandacht om alle kinderen op hun eigen niveau aan te spreken.

Bewegingsonderwijs helpt bij het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld, temperament en motivatie van kinderen.

Als vakleerkrachten vinden we het belangrijk om bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Denk hierbij aan leren samenwerken in een spelvorm of de omgang met winst en verlies. Daarnaast gaat het ook om samen bewegen. Niet altijd even makkelijk in een klas waar zowel talentvolle bewegers en kinderen die meer moeite hebben met bewegen zitten. GA! past daarom verschillende doelstellingen toe in de lessen. In het opgestelde vakwerkplan zijn reguleringsdoelen opgesteld en om die te behalen wordt er gewerkt aan verschillende thema's in de zaal, tijdens de activiteiten en hoe er naar de les gekeken wordt. 

Een plek op het rapport

Om de ontwikkelingen van de kinderen te waarderen en om ze te beoordelen werken we, altijd samen met de school, aan de SOM: Samen spelen, Ontwikkeling en Motorische vaardigheid. Met deze inzichten krijgen de vakleerkrachten ruimte om maatwerk toe te passen op de groep, maar ook individuele leerlingen binnen de groep. Met deze inzichten krijgen de vakleerkrachten ruimte om maatwerk toe te passen op de groep, maar ook bij individuele leerlingen binnen de groep. Bewegen en motorische ontwikkeling is echt een vak en we zien dit graag terug op het schoolrapport. Met die beoordelingen hopen we ook meer inzicht te geven aan ouders/verzorgers over het vak en kunnen we motorische achterstanden sneller signaleren en doorverwijzen.

Junior Sportcoaches

Maandag 22 november vond de feestelijke lancering plaats van het project Junior Sportcoaches. In samenwerking met de Gemeente Harderwijk, het lokaal Sportakkoord Harderwijk en Lions Club Harderwijk-Ermelo is er een fantastisch concept tot stand gekomen.

Door de actieve participatie van GA! Harderwijk op veel scholen kwam er regelmatig dezelfde vraag voorbij: “Hoe kunnen wij onze leerlingen stimuleren om meer te bewegen tijdens de pauze”. GA! vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen tijdens de pauzes actief zijn en meedoen, zo ontstond het idee van de Junior Sportcoaches op het
schoolplein.

Met het opleiden van Junior Sportcoaches (leerlingen uit groep 6/7) leren we kinderen om zelfstandig sport- en beweegactiviteiten aan te bieden en te begeleiden op hun eigen school. De Junior Sportcoach maakt gebruik van een materialen box (zo genoemde ‘bakken’) en spelkaarten die helpen bij de uitvoer van de activiteiten. Met de officiële kick-off bij de Al Islaah, die gedaan werd door wethouder Marcel Companjen, heeft het project Junior Sportcoaches in het najaar van 2021 een vliegende start gehad. Naast de Al Islaah zijn er in het najaar van 2021 maar liefst 8 bakken geleverd. In 2021 zijn er 2 opleidingstrajecten voor de leerlingen gestart. In januari ’22 starten deze Junior Sportcoaches bij deze scholen.
 

Club Gympies

Vanuit het deelakkoord ‘Vaardig in Bewegen’ van het lokale Sportakkoord was er een duidelijke ambitie: “Ieder kind moet zich motorisch én met plezier kunnen ontwikkelen op zijn/haar niveau” GA! zet zich graag in voor deze ambitie. Het is belangrijk dat alle kinderen goed mee kunnen komen in de gymlessen. Voor de leerlingen die iets meer aandacht of oefening nodig hebben is er sinds dit schooljaar Club Gympies.

Begin 2021 zijn we begonnen met het beoordelen van alle kinderen van groep 3 t/m 8 in de gymles. Vervolgens is er per bouw een bewegingsdoel opgesteld. Als voorbeeld: In de gymles wordt ringzwaaien aangeboden aan groep 5 en 6. Hierbij willen we graag zien dat de leerling de zwaai kan vergroten door goed twee stappen te zetten. Mocht een kind hier moeite mee hebben dan proberen we ze hierin tijdens gym te coachen. Als blijkt dat de leerling het bewegingsdoel niet kan halen en meer ondersteuning nodig heeft nodigen we hem of haar graag uit voor Club Gympies.

"Bij Club Gympies is er extra tijd voor gym na schooltijd. We geven in kleine groepjes meer aandacht aan bepaalde gymonderdelen. Er is veel persoonlijke aandacht voor de kinderen en we zien dat we met Club Gympies echt een bijdrage leveren om vaardiger in bewegen te worden“. - Maarten van Gilst (Brede school)

GA! Harderwijk is een initiatief van