Aanmelden / Activiteiten

Kennis

Visie op leren in een organisatie

Bij AWL willen we leren volgens het 70-20-10 principe dat ervan uitgaat dat 70% van je leren in de praktijk plaatsvindt, 20% door coaching en feedback en 10% door het volgen van trainingen en opleidingen (Jennings, 2014). AWL biedt trainingen en opleidingen aan om competenties verder te ontwikkelen of op niveau te houden en er wordt geïnvesteerd in het versnellen van professionele hard skills en soft skills. Deze vormen worden zowel formeel als informeel aangeboden waarbij het belangrijk is dit ook echt in praktijk toe te passen om zo een goede transfer te hebben. AWL gelooft in het aanbieden van ontwikkelmogelijkheden als er ook echt behoefte is om te leren. De basis hiervan zijn the five moments of need (Mosher & Gotfredson, 2023). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat:

  1. Er iets nieuws geleerd moet worden;
  2. Er meer diepgang over een onderwerp nodig is;
  3. Er iets in praktijk toegepast moet gaan worden wat nieuw is;
  4. Er iets veranderd moet worden in de manier van werken;
  5. Er onderwerpen of uitdagingen opgelost moeten worden.
Afhankelijk van de behoefte wordt er een leerinterventie gedaan. 1 en 2 worden meestal formeel aangeboden en 3 tot en met 5 is voor informeel of werkplekleren (Johnson, Blackman, & Buick, 2018)

. Bij AWL staat het 70-20-10 model van Jennings centraal in het opleidingsbeleid en de loopbaangesprekken met medewerkers, waar the five moments of need aan toegevoegd zijn, zoals weergegeven in de figuur hieronder.

GA! Harderwijk is een initiatief van