Aanmelden / Activiteiten

Verenigingsondersteuning

Sinds 2014 heeft de gemeente Harderwijk een verenigingsondersteuner. De sportverenigingen worden namelijk gezien als de noodzakelijke partners in de uitvoering van het sportbeleid. De verenigingsondersteuner ondersteunt zowel de sportverenigingen als voor de commerciële sportaanbieders, omdat ook zij een belangrijke bijdrage leveren aan sportend Harderwijk.

Sportaanbieders kunnen bij de verenigingsondersteuner terecht voor hulp bij bijvoorbeeld:

  • Beleidsmatige vragen
  • Subsidiemogelijkheden
  • Vrijwilligersbeleid
  • Open club trajecten
  • Duurzaamheid
  • Samenwerkingsmogelijkheden

Daarnaast heeft de verenigingsondersteuner een verbindende rol tussen onderwijs, sportaanbieders en andere organisaties. Wanneer er nieuwe (lokale) ontwikkelingen op sportgebied zijn, dan zorgt de verenigingsondersteuner ervoor dat deze ontwikkelingen worden gecommuniceerd naar het onderwijs en de sportaanbieders.

Het maatschappelijke effect zijn vitale sportverenigingen die maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden. Onderlinge samenwerking is daarbij erg belangrijk. 

Naast het ondersteunen van de sportaanbieders organiseert de verenigingsondersteuner ook jaarlijks meerder thema-avonden. Deze thema’s worden gebaseerd op de resultaten van de sportaanbiedersmonitor.

Neem voor meer informatie contact op met Mathijs van Faassen, verenigingsondersteuner bij de gemeente Harderwijk. Hij is bereikbaar via m.vanfaassen@harderwijk.nl

Meer weten over ons werk voor Verenigingsondersteuning?

GA! Harderwijk is een initiatief van