Aanmelden / Activiteiten

Verenigingsondersteuning

In de gemeente Harderwijk zijn veel sportverenigingen en (commerciële) sportaanbieders die sport en bewegen mogelijk maken. Zij leveren een belangrijke bijdrage als partner in de uitvoering van het sportbeleid. Karlijn van Beest, Adviseur Sportverenigingen bij de gemeente Harderwijk, ondersteunt deze partijen hierbij.

Sportverenigingen en (commerciële) sportaanbieders kunnen bij haar terecht met vragen over verenigingsbeleid, veilig sportklimaat, deskundigheidsbevordering, duurzaamheid, professionalisering, subsidiemogelijkheden, open club trajecten, talentontwikkeling en samenwerkingsmogelijkheden. Zij legt verbindingen tussen onderwijs, sportverenigingen, (commerciële) sportaanbieders en andere organisaties en zorgt ervoor dat (lokale) ontwikkelingen op gebied van sport en bewegen worden gecommuniceerd. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een leven lang sport- en beweegplezier voor iedereen binnen de gemeente Harderwijk.

Neem voor meer informatie contact op met Karlijn van Beest, Adviseur Sportverenigingen bij de gemeente Harderwijk. Karlijn is bereikbaar via k.vanbeest@harderwijk.nl.

GA! Harderwijk is een initiatief van