Aanmelden / Activiteiten

Kennis

MAAK 2024 'SMART'!

Aan het begin van het jaar wordt er vaak de vraag aan elkaar gesteld: ‘Heb jij nog nieuwe voornemens?’. De meeste mensen hebben dan wel een wens waar ze op willen verbeteren, waar ze mee willen stoppen of waar ze mee willen beginnen. Waarom lukt het persoon 1 wel om hun voornemen te verwezenlijken en persoon 2 niet?

Om je voornemen te verwezenlijken is het belangrijk dat dit voornemen een concreet doel heeft! In bedrijfstermen zouden ze zeggen: ‘maak het SMART’.

Specifiek: Het doel is duidelijk en concreet en beschrijft een waarneembare actie, resultaat of waarneembaar gedrag. Iedereen snapt welk resultaat je wilt bereiken.
Meetbaar: Je kunt meten wanneer het doel is bereikt met behulp van een systeem, methode of procedure of door je doel te vergelijken met bestaande procedures, normen, kwaliteitseisen, gedragingen, handleidingen of systemen.
Acceptabel: Het doel wordt geaccepteerd door jezelf en je omgeving. Betrek je omgeving dus bij je doel! Maak duidelijk wat je van plan bent!
Realistisch: Het doel moet haalbaar zijn doordat het plan ervoor uitvoerbaar is en de inspanningen aanvaardbaar zijn. De persoon die het doel moet realiseren, moet in staat zijn en over de middelen beschikken om het doel te behalen. Het doel is daarnaast niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk.
Tijdgebonden: Het is duidelijk wanneer de doelstelling behaald moet zijn. Een SMART-doel heeft een concrete start- en einddatum. Het doel moet dus haalbaar zijn binnen een bepaald tijdsbestek.

Dus praat niet alleen over voornemens, maar maak ze ook echt waar door ze stap voor stap volgens het 'SMART'-principe aan te pakken. Op die manier zet je een duidelijke koers uit naar persoonlijke groei en succes!


Aanleg beweegroutes Lorentz II en III binnenkort van start!

Gemeente Harderwijk, GA! Harderwijk en Bedrijvenkring Harderwijk (verenigd binnen de werkgroep De Gezonde Werkvloer) hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan het tot stand komen van een aantal beweegroutes op bedrijventerrein Lorentz. Het belang van een beweegvriendelijke omgeving is de afgelopen jaren steeds duidelijker naar voren gekomen. Er wordt meer gewandeld en gefietst in de vrije tijd, maar ook tijdens de lunchpauze tijdens werktijd.

Met behulp van de beweegroutes helpen we onze medewerkers in beweging te komen! De routes worden aangekleed met o.a. picknicktafels en boomstammen en nodigen uit om naar buiten te gaan. De route over Lorentz II is ca. 2 km lang, de route over Lorentz III 2,7 km. Zodra de temperatuur het toelaat (deze moet zowel overdag als ’s nachts minimaal 10 graden bedragen) wordt de route door middel van punaises in de grond aangegeven. De route wordt in het voorjaar feestelijk geopend!


Tip: meer bewegen

Klik hier voor meer tips.


Ga goed zitten achter je bureau.

Als je op dit moment naar jezelf kijkt, denk je dan dat je een goede werkhouding hebt? Zit je ontspannen en rechtop? Of heb je wel eens klachten na een dag achter een bureau: gespannen schouders bijvoorbeeld, of pijn in je rug? Met de volgende checklist kun je jouw werkhouding controleren en eventueel bijstellen. Lees hier verder...


Voorkom RSI-klachten met een ergonomische kantoorinrichting

 

Een van de grootste oorzaken van RSI-klachten, is het langdurige beeldschermwerk. Door veel achter een computer te werken, herhaal je regelmatig dezelfde bewegingen. Je maakt gebruik van een toetsenbord, je beweegt je muis en je houding is vrijwel de hele dag hetzelfde doordat je achter een bureau zit. RSI-klachten zijn gelukkig ook grotendeels te voorkomen door gebruik te maken van een ergonomische kantoorinrichting. Lees hier verder... 


6 TIPS OM BETER TE SLAPEN

We hebben een hoop om over na te denken. Het is niet vreemd als we hier af en toe letterlijk van wakker liggen. Maar als dit langer aanhoudt, moet er wel wat gebeuren. Want vermoeidheid maakt dat we ons zwakker voelen, onze weerstand afneemt en we de wereld minder rooskleurig zien.

Loop jij hier tegenaan? Dan kunnen deze 6 tips van onze slaapoefentherapeut Cis je de goede weg op helpen! Lees hier verder...

GA! Harderwijk is een initiatief van