Aanmelden / Activiteiten

AZC en vluchtelingenwerk

AZC en vluchtelingenwerk

Sporten en bewegen met bewoners van het asielzoekerscentrum of vluchtelingen uit oorlogssituaties, dat is wat we doen. Deze mensen, die in Harderwijk onderdak krijgen, zijn bij aankomst niet meteen in staat mee te doen in de samenleving. Traumatische ervaringen voor en tijdens het ontvluchten van het land van herkomst, de afwezigheid van partner of kinderen, en de onzekerheid die dit alles met zich meebrengt, kunnen psychische, sociale en/of fysieke problemen veroorzaken. Vanuit GA! ondersteunen we het vluchtelingenwerk met een aantal projecten en functies. 

AZC coach

Met de inzet GA! coaches op het AZC zijn er elke maandag en donderdagmiddag activiteiten voor de volwassen bewoners van het AZC. Door middel van sport en bewegen wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen, levenslust, energie en conditie. Dit doen we op het AZC maar ook in de wijk en bij sportverenigingen. Ons werk hier is onderdeel van 'Bewegen naar de toekomst' en een initiatief van het COA, de gemeente Harderwijk en GA!

AMV coach

In het AZC van Harderwijk verblijft ook een groep jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud. Deze jongeren worden aangemerkt als 'Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen' en hebben naast onderwijs een zinvol programma in hun vrije tijd nodig. Voor GA! is het logisch dat wij ons natuurlijk ook inzetten voor jongeren en dus zijn wij 6 dagen in de week aanwezig voor deze groep jongeren. Dit doen we met een interessant sport en cultureel programma. 

ISK

Bij de Internationale Schakel Klas wordt er lesgegeven aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar die net in Nederland zijn komen wonen. Naast onderwijs is het voor de jongeren ook goed om tijdens schooluren aan de slag te gaan met sporten en bewegen. Onze coaches stellen een programma op om tijdens school mee te doen met een afswisselend aanbod van sportieve, gezonde en culturele activiteiten. Het programma wordt in overleg met het ISK en de jongeren zelf vormgegeven. 

Wereldmeiden

Voor meiden die hier als vluchteling zijn gekomen kan sporten erg belangrijk zijn. Ze leren zo gemakkelijker Nederlandse meiden, de taal en onze (sport)samenleving kennen. En het is ook nog eens super leuk en gezond. In september 2022 start het project Wereldmeiden in Harderwijk. Bij dit project sporten Nederlandse meiden een half jaar lang 1 keer per week samen met meiden die hier als vluchteling zijn gekomen.

Meer weten over ons werk voor AZC en vluchtelingenwerk?

GA! Harderwijk is een initiatief van