Aanmelden / Activiteiten

Clubkadercoach

Clubkadercoach

In het sportakkoord Harderwijk zijn voor het deelakkoord “Positieve sportklimaat en vitale sportaanbieders” de onderstaande ambities beschreven;

  1. We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
  2. Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.

Om invulling te geven aan deze ambities zijn er vanuit het deelakkoord een viertal verenigingen, samen met de gemeente Harderwijk, die initiatief hebben genomen voor de komst van een clubkadercoach naar Harderwijk. Dit zijn de sportverenigingen VVH, VVOG, MHC De Mezen en De Woelwaters. Inmiddels is er een clubkadercoach aangesteld tot juni 2023.

  • De clubkadercoach is gericht op het beter (laten) functioneren van het sportkader van de sportvereniging met als doel de kwaliteit van het sportaanbod en daarmee het sportplezier blijvend te vergroten.
  • De clubkadercoach is doorgaans gericht op het sporttechnische kader (trainer-coaches, instructeurs, begeleiders) met als focus het didactische en pedagogische aspect van de trainingen.
  • De clubkadercoach adviseert het bestuurlijke kader (bestuur, technische commissie, jeugdcommissie) van de vereniging gericht op het borgen van de trainersbegeleiding in het beleid. De clubkadercoach werkt gedurende een langere periode parttime bij een vereniging en is gericht op een duurzame verankering van de ingevoerde verbeteringen, onder andere door de aanstelling van een trainersbegeleider.

Meer weten over ons werk voor Clubkadercoach?

GA! Harderwijk is een initiatief van