Aanmelden / Activiteiten

Sportparkmanagement

Sportparkmanagement

De afgelopen jaren is sportpark Parkweg voorloper geweest op het gebied van Sportparkmanagement binnen de gemeente Harderwijk. Per 1 februari 2023 is deze functie uitgebreid naar twee Sportparkcoördinatoren en twee Sportparkcoaches. Deze zijn actief op de vier sportparken binnen de gemeente Harderwijk. Het gaat om de volgende sportparken:

  • Sportpark Parkweg
  • Sportpark de Strokel
  • Sportpark Hierden
  • Sportpark Slingerbos

Sportparkcoördinator

De sportparkcoördinator is de spin in het web als het gaat om de verbindingen leggen tussen de ‘bewoners van het sportpark’. De sportparkcoördinator legt verbindingen met maatschappelijke organisaties, zoals het onderwijs, welzijn en de zorg, om meer activiteiten op het park te organiseren. Sport kan ingezet worden om activiteiten te organiseren voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen, senioren, mensen met een beperking of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daardoor kan het sportpark ook gedurende de dag beter benut worden.

Om de verenigingen daarbij te helpen zijn er twee Sportparkcoördinatoren, Monique Mennen en Lara Kreikamp. Zij nemen niet de plaats van de vrijwilliger(s) in, maar zorgen ervoor dat er meer “reuring” op het sportpark is, op momenten dat het sportpark niet gebruikt wordt. Door er achter te komen wat de vraag is van diverse organisaties kan er een passend beweegaanbod komen voor verschillende doelgroepen.

Monique en Lara zijn het aanspreekpunt voor de aanwezige sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Samen met de Gemeente Harderwijk, GA! Harderwijk en de verenigingen wordt het Sportparkmanagent een succes!

Meer weten over ons werk voor Sportparkmanagement?

GA! Harderwijk is een initiatief van