Aanmelden / Activiteiten

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

De coaches van GA! werken in opdracht van verschillende basisscholen in het bewegingsonderwijs van Harderwijk. Gezamenlijk staan zij voor het doel om de Harderwijkse leerlingen breed te introduceren in onze bewegingscultuur.

In ons bewegingsonderwijs gaan we uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van de leerling. We kijken wat de leerling nodig heeft en hoe hij of zij het beste kan leren. Onze belangrijkste doelen zijn om binnen een veilige omgeving beter te leren bewegen, om te gaan met grenzen en mee te kunnen doen.

Inhuren vakleerkracht bewegingsonderwijs

Het is voor de meeste basisscholen niet haalbaar om een vakleerkracht in dienst te nemen. Aangezien de gemeente Harderwijk waarde hecht aan kwalitatief goed bewegingsonderwijs zowel vanuit lokaal als landelijk beleid, wil de gemeente via het platform GA! Harderwijk de scholen faciliteren voor het inhuren van deze professionals. Hierdoor zijn we verzekerd van goede gymlessen in Harderwijk en kan de groepsleerkracht zich op andere schoolzaken richten.

Neem contact op met de coördinator van GA! Harderwijk voor meer informatie.

'Sporten is gezond en leuk, je ontmoet mensen en je vergroot je wereld!'

Als vakdocenten verleiden en stimuleren we leerlingen uit het (speciaal) onderwijs met verschillende activiteiten zodat ze enthousiast worden voor sport. Om daarna mogelijk ook de stap zetten naar de sportaanbieders van Harderwijk. 

Meedoen aan sportactiviteiten is een krachtig middel op weg naar een zelfstandig leven in de maatschappij. Als coaches maken we de verbinding tussen het bewegingsonderwijs op scholen en het sportaanbod van sportverenigingen en andere Harderwijkse aanbieders. Dit doen we met clinics en het begeleiden van leerlingen naar een betreffende sport. 

Tijdens onze lessen zijn we altijd bezig met vragen; Wat boeit de leerlingen? Wat zijn de trendsporten? En wat zijn de ontwikkelingen in de cultuur van onze jeugd? Door onszelf constant deze vragen te stellen maken we ons vak voor leerlingen betekenisvol!

Kijk voor een overzicht van de coaches op deze pagina!

Meer weten over ons werk voor Bewegingsonderwijs?

GA! Harderwijk is een initiatief van