Aanmelden / Activiteiten

Sam& voor alle kinderen

Samen voor alle kinderen

Sam& Harderwijk zorgt dat alle kinderen in Harderwijk kunnen meedoen.
Schoolreisjes, sporten, muziekles. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Daarom is er vanaf nu Sam& voor alle kinderen in Harderwijk.


Wat is Sam&?
Sam& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen bereiken we meer kinderen die in armoede leven. Bij Sam& kunnen ouders, verzorgers en intermediairs terecht voor voorzieningen op het gebied van school, sport, cultuur, verjaardag en vrije tijd. Dankzij Sam& kunnen alle kinderen meedoen!

Hoe doet Sam& dat?
Door het bundelen van (alle) voorzieningen m.b.t. armoedebestrijding binnen de gemeente, op www.samenvoorallekinderen.nl, kunnen ouders en intermediairs nu in één keer gemakkelijk aanvragen doen voor één of meerdere kinderen voor één of meerdere voorzieningen. Sam& is een samenwerking tussen bovengenoemde partijen en een aanvulling op bestaande regelingen. Dat houdt in dat u ook altijd nog direct contact kunt hebben met St. Leergeld Randmeren en het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de gemeente Harderwijk.

Aanvragen
Bent of kent u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Ga of verwijs dan naar www.samenvoorallekinderen.nl.
Deze regeling is speciaal voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 21 jaar en een laag inkomen. Niet alleen voor ouders/verzorgers met een bijstandsuitkering. Ook ouders/verzorgers met werk, maar een laag inkomen, zzp’ers die door de corona-crisis lang zonder klus zitten, of mensen met andere uitkeringen komen in aanmerking.

Meer weten over ons werk voor Sam& voor alle kinderen?

GA! Harderwijk is een initiatief van