Aanmelden / Activiteiten

Junior Sportcoaches

Junior Sportcoaches

Onze GA! coaches zijn een spin in het web als het gaat om het in beweging brengen van basisschoolleerlingen in Harderwijk. In het werkveld tussen gymonderwijs, in-schoolse activiteiten en naschoolse activiteiten kwam er een vraag regelmatig terug:

“Hoe kunnen we onze leerlingen in de pauzes beter faciliteren en stimuleren om te spelen en bewegen tijdens de kleine (en eventueel grote) pauzemomenten”

Met het initiatief Junior sportcoach leveren we een bijdrage aan de steeds groter wordende vraag van scholen om pauze activiteiten te verzorgen. Het is voor GA! onmogelijk om op alle schoolpleinen aanwezig te zijn om het bewegen te stimuleren. Om meer ‘aanjagers’ voor sporten en bewegen te hebben op het schoolplein is het idee ontstaan om leerlingen op te leiden en in te zetten als ‘ambassadeurs’.

Met het opleiden van Junior Sportcoaches (leerlingen uit groep 6/7) leren we kinderen om zelfstandig sport- en beweeg activiteiten aan te bieden en te begeleiden op hun eigen school. Op die manier kunnen de Junior Sportcoaches (ook op de dagen dat er geen GA! coach actief is op de school) zelf als ‘spelleider’ optreden.

Het resultaat is dat er meer wordt bewogen tijdens de pauzes en kinderen leren om zelf de regie te voeren over de invulling van hun pauze momenten. Dit alles met de hulp van een coördinerende GA! coach en beweegteams van Landstede stagiaires.

  • Er worden meer pauze activiteiten aangeboden op schoolpleinen. De activiteiten worden begeleid door stagiaires van GA! Harderwijk die hulp krijgen van de door hun zelf opgeleide Junior Sportcoaches.
  • De Junior Sportcoach coördinator verzorgt 4 keer per jaar een intervisie bijeenkomst voor Junior Sportcoaches en GA! stagiaires.
  • De Junior Sportcoach maakt gebruik van een materialen box die eenmalig wordt aangeschaft door GA! vanuit de middelen van het sportakkoord. Deze wordt vervolgens onderhouden en bijgehouden door de scholen.  

Meer weten over ons werk voor Junior Sportcoaches?

GA! Harderwijk is een initiatief van