Aanmelden / Activiteiten

Senioren Beweegmaatje

Beweegmaatje voor 65-plussers in Harderwijk

Dat voldoende bewegen belangrijk is, weten we allemaal. Toch bewegen veel senioren te weinig. Voor sommigen is het niet haalbaar om aan te sluiten bij regulier sportaanbod, omdat dit fysiek niet mogelijk is. De drempel om zelf te blijven bewegen is hoog en leidt tot meer inactiviteit. Met het project Beweegmaatje koppelt GA! Harderwijk een vrijwilliger aan een inactieve senior. Zo brengen we hen (weer) in beweging, al is het maar met een korte wandeling.

Door samen te bewegen zal het vertrouwen in het lichaam toenemen en wordt bewegen weer leuk. Juist ook het sociale aspect hiervan is erg belangrijk, want samen wandelen is veel gezelliger dan alleen!

Hoe gaat dit in zijn werk?

Wil je je graag aanmelden als vrijwilliger en je inzetten als beweegmaatje of ben je op zoek naar een beweegmaatje? Dan kan je je via het onderstaande inschrijfformulier aanmelden.

Onze seniorencoach, Alice Vink, monitort de aanmeldingen en koppelt de senior aan een vrijwilliger. Als er een match is, zal na de kennismaking gestart worden met het samen wandelen. Het beweegmaatje haalt de senior thuis op, om vanuit daar samen te wandelen binnen de mogelijkheden van de senior. Dat kan gaan om een hele kleine afstand van misschien maar 20 meter tot een wandeling van misschien wel een uur. Alles in mogelijk!

  • Stap 1: De beweegvrager meldt zich aan.
  • Stap 2: Er vindt een intakegesprek plaats tussen de seniorencoach en de beweegvrager.
  • Stap 3: Hierna wordt er een vacature uitgezet voor een beweegmaatje.
  • Stap 4: Een vrijwilliger meldt zich aan als beweegmaatje.
  • Stap 5: Er vindt een intakegesprek plaats tussen de seniorencoach en de vrijwilliger.
  • Stap 6: Is het een match? Dan plannen we een kennismakingsgesprek met de beweegvrager, de vrijwilliger en de Seniorencoach. Tijdens dit gesprek bekijken we of er een klik is, spreken we de verwachtingen naar elkaar uit en bekijken we op welke dag en tijdstip er wordt gewandeld. Klikt het? Dan plannen we een eerste wandeling. Klikt het niet? Dan gaan we op zoek naar een andere vrijwilliger.
  • Stap 7: Na de eerste wandeling evalueren we kort met elkaar. Hoe was het? Wat kan beter? Wat zijn de vervolgafspraken?
  • Stap 8: Na 3 maanden vindt er een tweede evaluatie plaats.

Hoe vaak wordt er gewandeld?

Het uitgangpunt is dat er 1 x per week wordt gewandeld.

Aanmelden

Aanmelden kan via het onderstaande formulier. Na aanmelding neemt onze seniorencoach contact met u op. De oudere kan ook worden aangemeld door een professional (praktijkondersteuner /fysiotherapeut/ wijkwerker).

Meer weten over ons werk voor Senioren Beweegmaatje?

GA! Harderwijk is een initiatief van